Ook Diksmuide wil samen met IVVO, de intercommunale waarmee ze samenwerkt voor de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, haar stad asbestveiliger maken voor de toekomstige generaties.  Ze wil dit doen via bronverpakking, bronophaling aan huis (vanaf 2021), het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen, het verhogen van de vrijstelling op het recyclagepark en een verlaagd tarief voor asbest bovenop deze vrijstelling.  De persoonlijke beschermingsmiddelen en de asbestzakken zullen voor particulieren gratis te verkrijgen zijn op het recyclagepark vanaf 1 april.  Toch betekent dit volgens de IVVO niet dat Diksmuide op vandaag asbestonveilig is, daarvoor heeft ze metingen laten uitvoeren door erkende labo’s.

Men wil vanaf dit jaar extra preventieve maatregelen nemen om de verspreiding van asbestvezels bij afbraak en transport van asbesthoudende materialen door particulieren te voorkomen.  Enerzijds wil men de burgers informeren over de risico’s bij afbraak en anderzijds wil men ze ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen bezorgen.  Voor elke aanlevering kan men 2 pakketten met telkens een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandeling krijgen.  Daarnaast ook afsluitbare asbestzakken waarin ook de gebruikte beschermingsmiddelen moeten gestopt worden.  Zo wil men vermijden dat de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park nog vrijkomen.
In 2020 en 2021 wordt ook het aantal kilogram asbest dat gratis mag aangeleverd worden verhoogd van 200 kg naar 1.000 kg per gezin.  Verder laat men ook het tarief voor het aanbrengen van asbest boven de 1.000 kg dalen.
Tenslotte voorziet de IVVO ook om vanaf 2021 het project bronverpakking op te starten waarbij men grote hoeveelheden asbest thuis wil ophalen.  Maar daarvoor is het nog wachten op subsidies.  Bedoeling is wel om deze ophaling ook in Diksmuide uit te rollen.  Daarbij zal men asbest aan huis kunnen laten ophalen in platenzakken, speciaal gemaakt op maat voor asbestplaten of in afzetcontainers, speciaal voorzien voor asbestplaten.  Dit project moet de veiligheid voor de burgers nog extra garanderen omdat ze zich niet zelf naar het recyclagepark moeten verplaatsen met asbest.
Nog volgens IVVO is ook het Diksmuids recyclagepark reeds voorzien om asbest op een veilige manier te ontvangen en het verspreiden van asbestvezels voor mens en omgeving te beperken.  De meetresultaten die uitgevoerd werden door erkende labo’s wezen telkens uit dat er geen overschrijding van de wettelijke norm werd vastgesteld.  Volgens IVVO waren er dan ook nooit risico’s voor parkwachters en parkbezoekers. (DLD)