Diksmuide rijdt alcoholvrij, althans tijdens het voorbije weekend en in zoverre de door politiezone Polder gecontroleerde voertuigen representatief zijn voor de overige Diksmuidse bestuurders.  Vrijdag en zaterdag werden door politiezone Polder verschillende controles uitgevoerd op diverse plaatsen in de zone en daarbij had geen enkele bestuurder van de in totaal 81 gecontroleerde voertuigen teveel gedronken.  Opvallend, er is ook geen sprake van drugsgebruik bij bestuurders.

Wel waren er onmiddellijke inningen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van een GSM.  Tenslotte waren er ook nog overtredingen omdat het keuringsattest was verlopen en omdat het voertuig niet verzekerd was.  Voor dit laatste werd ook een voertuig getakeld.
Maar wellicht betekent dit positief resultaat niet dat politiezone Polder zijn controles zal stoppen, de verdere BOB-campagne zal immers moeten uitwijzen of dit een toevalstreffer was, dan wel er inderdaad een mentaliteitswijziging is bij de Diksmuidelingen.  (DLD)