Sociale woonmaatschappij De Mandel heeft voor haar sociale huurwoningen in Diksmuide momenteel 886 kandidaten en voor haar koopwoningen 16.  En van deze 902 kandidaten zijn er ook 332 woonachtig in Diksmuide.  Voor raadslid Karline Ramboer, die namens Diksmuide zetelt in de raad van bestuur van De Mandel, wijst dit erop dat er in Diksmuide nog steeds een echte nood is aan betaalbare woningen.  Een gezonde woning die een dak boven het hoofd biedt, is voor haar nog steeds een basisrecht.  Maar in Diksmuide is een woning huren of kopen op de private markt nog steeds een dure aangelegenheid.  De lange wachtlijsten bij de De Mandel bewijzen voor haar dat mensen een alternatief moeten zoeken op de markt van de sociale woningen.  Intussen legt De Mandel momenteel een grote maar ook diverse bedrijvigheid aan de dag in Diksmuide.  Met een mix van renovatie en nieuwbouw wil ze de lange wachtlijsten aanpakken.

Momenteel loopt in de Mandelwijk een renovatieproject waarbij 24 woningen worden gesloopt om plaats te maken voor 11 huurwoningen, 15 huurappartementen en 5 koopwoningen.  In 2021 zal in de Finnentropstraat en Bolderstraat nog een tweede fase beginnen met de herbouw van 10 woningen.  Maar uiteraard zullen deze te renoveren woningen niet volstaan om de wachtlijst weg te werken.  Daarom werden ook nieuwbouwprojecten voorzien in ondermeer het centrum en Woumen.
In de nieuwe Tuinwijkverkaveling op de site Vandenweghe zijn er 16 huurwoningen in aanbouw (foto), naast de bouw van 22 huurappartementen.  Verder wil men in 2022 in de Lange Veldstraat starten met de bouw van 14 huurwoningen en 3 koopwoningen.  En tenslotte is er nog een groot woningproject aan de Steenmolenbeekwegel in Woumen in opmaak. Daar zou een nieuwe woonwijk met een 100-tal woningen voorzien zijn waarvan men de bouw wil starten in 2023.

Intussen houdt De Mandel met zijn plannen ook rekening met de huidige tendensen als gezinsverdunning, vergrijzing, migratie, klimaatproblematie en verdichting, zo vervolgt Karline Ramboer.  Zij vindt het belangrijk dat De Mandel dan ook kiest voor kwalitatieve compacte woongelegenheden, stapelbouw, kleine kavels en nieuwe woonvormen waar er ook plaats is voor gemeenschappelijk groen en een sociale mix.  Zo kiest men bij de renovatie van oudere woningen voor de nieuw normen van duurzaamheid en hernieuwbare energie.  Voor Karline Ramboer is dat een must die volledig past in de denkwijze van het verstandig omgaan met de beschikbare ruimte op voorwaarde dat het financieel een interessante oefening is.

Maar uiteraard moet er ook in Diksmuide rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte. Ze staat dan ook niet alleen achter het inbreidingsproject in de Tuinwijkverkaveling, ze hoopt ook dat de voormalige rijkswachtsite, waar niet langer het nieuw zonaal politiekantoor zal komen, ook een plaats kan zijn voor nieuwe sociale woningen en dito appartementen.  Een mogelijkheid die ze ook wil meenemen naar de Raad van Bestuur van De Mandel.  Diksmuide heeft voor haar nu eenmaal nog steeds een grote nood aan betaalbare, sociale woningen die goed gelegen zijn. (DLD)