Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil 173.000 euro investeren in het natuurreservaat de Blankaart in Woumen.  Dat konden we vernemen van haar N-VA-partijgenoot, provincieraadslid Luc Coupillie uit Pervijze.  Met deze subsidie zou nog volgens Luc Coupillie Natuurpunt kunnen zorgen voor het herstel van het rietland aan de Blankaartvijver.

Met deze investering wil minister Demir haar doelstelling, om Vlaanderen groener te maken, kracht bijzetten. “Natuur biedt een oplossing voor vele noden in onze samenleving. Meer en betere natuur is niet alleen nodig voor de natuur op zich, maar ook voor andere maatschappelijke doelen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, voor het maatschappelijk welzijn en voor de gezondheid van de Vlamingen”, aldus nog minister van Omgeving Zuhal Demir.
En Diksmuids gemeenteraadslid Koen Coupillie (N-VA) stelt op zijn beurt zeer tevreden te zijn met deze investering.  Voor hem moet iedere Diksmuideling immers van natuur kunnen genieten. Met de rietlandherstelwerken in de Blankaart verhoogt de minister mee de leefbaarheid voor mens en dier in Diksmuide, zo vervolgt Koen Coupillie, “Rietland is een belangrijke biotoop voor een groot aantal dieren: vogels vinden er gelegenheid om te nestelen, vissen kunnen er schuilen, vanuit het riet wordt gejaagd en zowel het riet als het zaad dienen als voedsel. Herstel van het rietland aan de Blankaartvijver is daarom een noodzaak.”, zo besluit de Diksmuidse N-VA-voozitter. (DLD)