Op vandaag zijn de 2 kunstgrasvelden en het natuurgrasveld binnen de atletiekpiste op het sportdomein De Pluimen druk bezet.  Daarom zal Diksmuide een bijkomend natuurgrasveld aanleggen naast de hamerslingerkooi (foto) en naast het nog aan te leggen skatepark.  Dit voetbalveld zal niet alleen kunnen gebruikt worden door voetbalclubs, het zal ook toegankelijk zijn voor kinderen en gasten die graag voetballen.  Dit extra voetbalveld, dat ook een ledverlichting zal krijgen, vraagt een investering van een slordige 200.000 euro.  Volgens sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) zal Diksmuide hiervoor wel kunnen rekenen op Vlaamse subsidies.  Wel is dit meteen het laatste project op de Pluimen binnen de enveloppe waarvoor men goedgekeurde subsidies kreeg.

Voor het nieuw zwembad en de tweede sporthalle werden gebouwd, waren er op het domein De Pluimen reeds vier voetbalvelden. Maar de vierde grasmat moest toen plaats maken voor de parking van het sportdomein. Meteen was dit ook de drijfveer om ook een tweede kunstgrasveld aan te leggen dat meer kon bespeeld worden dan een natuurgrasveld. Het zou dan ook de verdwenen speeltijd van het vierde veld opvangen. Maar nu blijkt dus dat zelfs met twee kunstgrasvelden de voetbalvraag groter is dan het aanbod. Vandaar dat de Pluimen zijn vierde voetbalveld terug krijgt.

Het nieuw voetbalterrein wordt volgens schepen De Keyrel voorzien van een drainage, doelen (uiteraard) en ballenvangers die zoveel als mogelijk de ballen moeten weghouden van de Pluimstraat.

Op de gemeenteraad, waarop deze aanleg werd goedgekeurd, vond raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) het vreemd dat er opnieuw voor natuurgras werd gekozen.  Nochtans waren er enkele maanden terug in de raadzaal nog veel argumenten te horen die de aanleg van een kunstgrasveld, die Diksmuide recent nog goedkeurde voor Keiem, verantwoorden.  Hij beaamde dat een kunstgrasveld uiteraard duurder is dan natuurgras maar hij had het toch nuttig gevonden dat er een kosten-baten-analyse was gebeurd over een lange termijn.  Daarenboven bleek ook dat het advies van de sportraad niet was ingewonnen.  Maar volgens schepen De Keyrel zal dit terrein minder intensief gebruikt worden en doordat het niet afgesloten is en openbaar blijft, kan ook het gebruik van speciaal schoeisel, noodzakelijk op een kunstgrasveld, niet gecontroleerd worden.  (DLD)