Vorige week werd in het West-Vlaamse Hulste een middelgrote windmolen vergund.  Diksmuids schepen Marc Deprez hoopt dat deze vergunning ook een precedent mag zijn voor Diksmuide.  Op vandaag heeft Diksmuide nog maar één actieve kleine windmolen op de hoeve van Johan Debruyne aan de Esense Steenstraat.  (foto archief).  Maar voor Marc Deprez en zijn Idee Diksmuide moet Diksmuide nu ook volop de kaart van de hernieuwbare energie trekken en gaan voor nog meer kleine maar ook middelgrote windmolens.  Volgens Diksmuids schepen Marc Deprez zijn er op vandaag al vier vergunningsaanvragen ingediend voor nieuwe windmolens in Diksmuide.  Het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen voor zowel kleine als voor middelgrote windmolens.  Hoeveel bijkomende kleine windmolens nu bij de aanvragen steken, daarover wenst de Diksmuidse schepen evenwel geen details te geven.  Ook de locaties van deze molens wenst hij nog niet bekend te maken.  Toch is het opmerkelijk dat er in Diksmuide ook al aanvragen hangende zijn voor middelgrote windmolens die een hoogte kunnen hebben van 50 meter.  Maar toch is het voor burgemeester Lies Laridon, die samen met Idee Diksmuide en haar CD&V het stadsbestuur vormt, voor Diksmuide niet nodig om nu plots overhaast volop te gaan voor deze kleine en middelgrote windmolens omdat Diksmuide nog niets zou gedaan hebben op vlak van windenergie.  Integendeel, want volgens Lies Laridon is Diksmuide met zijn 8.000 gezinnen al meer dan zelfbedruipend op vlak van windenergie.  Dat vraagt om een woordje uitleg.

Diksmuide participeert volgens de Diksmuidse burgemeester Lies Laridon immers in Efin die op zijn beurt een belangrijk aandeel heeft in de groene stroomproductie van ondermeer C-Power, Northwind, Rentel, Aspiravi en Luminus die windmolenparken hebben.  Ontvangt Diksmuide niet alleen dividenden uit de opbrengsten van deze windenergie, via deze participatie voorziet Diksmuide ook 12.462 gezinnen van groene stroom.  En daarbij wordt ook nog geen rekening gehouden met de twee Nieuwkapelse windmolens van Beauvent. Als men bijgevolg weet dat Diksmuide zo’n 8.000 gezinnen telt, dan betekent dit voor de Diksmuidse burgemeester dat Diksmuide meer dan zelfbedruipend is op vlak van windenergie.  Daarnaast zorgt deze groene stroomproductie die Diksmuide voor haar rekening mag nemen, er ook voor dat 19.933 ton aan CO²-uitstoot wordt vermeden.
Toch wil Marc Deprez en zijn Idee Diksmuide een grote pleitbezorger blijven van hernieuwbare energie via kleine en middelgrote windmolens.  Overigens wil de Diksmuidse schepen ook zelf het voorbeeld geven door een dergelijke kleine windmolen te plaatsen bij zijn woning langs de Wijnendalestraat in Beerst voor persoonlijk gebruik.  Het vorig stadsbestuur keurde deze aanvraag toen echter af zodat het nu aan de provinciale deputatie is om deze aanvraag alsnog groen licht te geven.  En nu zijn partij deel uitmaakt van het Diksmuids stadsbestuur wil hij dat ook Diksmuide, die gesitueerd is in een windrijke regio, een voortrekkersrol zal spelen voor dit type van windmolens.  Voor Idee Diksmuide zijn deze molens immers gemaakt op de maat van Diksmuide.  Want de middelgrote windmolens zijn voor haar schepen Deprez ideaal voor veel landbouwbedrijven in Diksmuide.  Ondermeer melkveebedrijven, die volledig geautomatiseerd zijn met robots, zijn immers grote energieverbruikers.  Een middelgrote windmolen kan dan weer zorgen voor 150.000 KWh elektriciteit per jaar.  Hiermee is het verbruik van dergelijke landbouwbedrijven voor een groot deel afgedekt.  Belangrijk voor de landbouwer-investeerder van dergelijke molens omdat, in tegenstelling tot zonnepanelen, het teveel aan opgewekte energie niet terug op het net mag gezet worden.  De opgewekte energie moet allemaal ter plaatse verbruikt worden.  Maar de huidige subsidies, die zo’n 35 procent van de investering behelzen, zorgen er wel voor dat de investering van 330.000 euro in zeven jaar kan terug verdiend worden.  Intussen heeft een dergelijke windmolen wel een levensduur van 20 jaar.
Toch hoeft dit voor burgemeester Lies Laridon dus niet te betekenen dat er nu automatisch een vergunning zal volgen op iedere aanvraag.  Diksmuide zal nog altijd zijn standpunt bepalen aan de hand van ieder apart concreet dossier.

Ongetwijfeld dat ook bij de komende aanvragen, net zoals dat ook tijdens de vorige bestuursperiode gebeurde, ook nu nog voor het toekennen van een vergunning ook de impact op het landschap van de plaatsing van een dergelijke middelgrote windmolen van 50 meter hoogte belangrijk kan blijven. (DLD)