Eind 2018 vroeg N-VA-raadslid Bert Laridon dat Diksmuide een pleegzorggemeente zou worden.  En Diksmuide is hier nu op ingegaan.  Hiermee engageert Diksmuide zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden.  Samen met Pleegzorg West-Vlaanderen kan Diksmuide hierdoor een duurzame samenwerking opzetten om pleegzorg in haar stad bekend te maken op de laagdrempelige manier, zo vernemen we van schepen van gezondheidszorg Jan Van Acker.  In Diksmuide zijn er op vandaag 16 pleegzorggezinnen die zorgen dragen voor 21 pleegkinderen.  Toch blijft de vraag toenemen want er zijn nog steeds heel wat kinderen op zoek naar een warm nest.  Daarom heeft Diksmuide het licht op groen gezet om van Diksmuide een pleegzorggemeente te maken.

Als pleegzorggemeente wil Diksmuide nieuwe pleeggezinnen werven, de taboesfeer rond pleegzorg doorbreken, het maatschappelijk draagvlak van pleeggezinnen vergroten en een extra duwtje in de rug geven voor pleeggezinnen.  Om dit te bereiken zal ze info-avonden helpen opzetten.  Daarnaast wordt De Klapstoel ter beschikking gesteld om ondermeer begeleide bezoeken van ouders aan hun kind in pleegzorg op neutraal terrein te ondersteunen.  Verder zal ze pleegzorgers en pleegkinderen aan kansentarief laten participeren aan zowel het socio-cultureel leven als aan de vrijetijdsinitiatieven in Diksmuide.
Naast het bekend maken van pleegzorg via verschillende kanalen als Dikmsuide info, sociale media en infostanden, komt er ook jaarlijks één overlegmoment om samen met medewerkers van pleegzorg nieuwe opportuniteiten te zoeken en een specifieke jaaractie vast te leggen.
Tenslotte wordt er nog geopteerd om in de week van de pleegzorg, ieder jaar tijdens de 3de week van november, een lanceringscampagne met de medewerkers van pleegzorg uit te werken.  De hieraan gekoppelde acties moeten Diksmuide als erkende pleegzorggemeente in de kijker plaatsen.  Op die manier wordt er volgens schepen Jan Van Acker stil gestaan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen die elke dag klaar staan voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek.  (DLD)