SP.a-open-raadslid en voormalig schepen Kurt Vanlerberghe beschuldigt het Diksmuids stadsbestuur van subsidiefraude.  Diksmuide wil via het verplaatsen van de brievenbus van de Leekse gemeenteschool fictief de afstand tussen de vestigingsplaatsen van Keiem en Leke verhogen.  Hierdoor zou ze aanspraak kunnen maken op subsidies om extra lestijden en een bijkomende directeur voor de gemeenteschool Klavertje Vier te krijgen.  Maar hiermee wordt volgens Kurt Vanlerberghe niet alleen de subsidiërende overheid een rad voor de ogen gedraaid, tevens begaat Diksmuide hiermee een overtreding van de eigen stedenbouwkundige vergunning.  Hij waarschuwde maandagavond tijdens de gemeenteraad niet alleen het stadsbestuur maar meteen ook alle raadsleden die dit punt goedkeurden voor deze subsidiefraude, voor Kurt Vanlerberghe kan iedereen immers hiervoor strafrechterlijk vervolgd worden.  Hij zou hiervoor de nodige gerechterlijke stappen ondernemen.

Volgens onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) moet alles gekaderd worden binnen een herstructurering van het gemeentelijk basisonderwijs.  Diksmuide schaft de Keiemse vestiging van de gemeenteschool (foto archief) af om vervolgens onmiddellijk de nieuwe school gemeentelijke basisschool Klavertje Vier Keiem op te richten.  Om aan de erkennings- en subsidievoorwaarden te voldoen moet deze school ondermeer gelegen zijn op meer dan 3 kilometer van de Leekse vestiging.  Op vandaag is de afstand tussen beide scholen 2,8 kilometer.  Vandaar dat het stadsbestuur de voor- en achterdeur van de Leekse school hebben gewisseld, de voordeur met de brievenbus verhuist hierdoor van de Lekedorpstraat naar de Kloosterstraat.  Meteen worden ook de paaltjes in de Kloosterstraat verplaatst.
Dit laatste gebeurt volgens raadslid Vanlerberghe enkel omdat hierdoor het gemotoriseerd verkeer verder moet omrijden.  De afstand tussen beide scholen wordt zo alleen maar kunstmatig verhoogd, zij het enkel voor gemotoriseerd verkeer, niet voor fietsen.  Maar nog volgens de voormalige schepen zorgt dit bijkomend verkeer in de woonwijk ook voor een groter onveiligheidsgevoel.  Daarenboven overtreedt Diksmuide met het verplaatsen van de paaltjes ook de stedenbouwkundige vergunning voor deze straat.  Schepen De Keyrel repliceerde nog dat er bijkomende maatregelen zullen genomen worden om de veiligheid in de woonwijk te waarborgen.  Verder onderstreepte hij dat deze ingreep ervoor zorgt dat er extra lestijden komen voor het gemeenteonderwijs en dat er een tweede fulltime directeur kan aangesteld worden.
Ondanks de juridische dreiging van raadslid Vanlerberghe werd het punt toch goedgekeurd door de CD&V – IdeeDiksmuide-meerderheid.  SP.a-open keurde dit, net als het Vlaams Belang-raadslid Johan Desender en onafhankelijk raadslid Karline Ramboer af.  Groen en N-VA onthielden zich bij de stemming. (DLD)