Honderd jaar na zijn dood in 1924 leeft Franz Kafka nog steeds in Diksmuide. Dat vond alvast politieraadslid Kurt Vanlerberghe dinsdagavond tijdens de zitting in Houthulst. Voor hem zijn de dure maar werkloze trajectcontroles in de dorpskommen van Esen (foto archief) en Woumen daar hét levendig bewijs van. En dat krijgt men niet uitgelegd aan de burger. Daarom vroeg hij om deze trajactcontroles bij te sturen. Maar dat is volgens politieraadsvoorzitter Lies Laridon voor een politiezone te hoog gegrepen, het is immers in Brussel dat Franz Kafka nog leeft. Daar werd beslist dat in trajectcontroles slechts 1 snelheid mag gecontroleerd worden.

Kurt Vanlerberghe had reeds eerder deze Kafkaiaanse toestanden aangekaart in de Diksmuidse gemeenteraad. Maar omdat dit een politionele bevoegdheid is, werd hij toen door burgemeester Lies Laridon doorverwezen naar de politieraad. Daar herhaalde hij dinsdagavond de absurde en verkeersonveilige verkeerssituaties in de dorpskommen van Esen en Woumen. Daar geldt aan de schoolpoorten het zone 30-regime, ervoor en erna is er dan weer de 50 kilometer-beperking.
Maar volgens het college van Procureurs-Generaal kan er in deze zones geen beboeting zijn omdat in deze trajecten 2 snelheidsregimes gelden. Hierdoor blijven de dure trajectcontroles er werkloos bij staan. Het zijn dure investeringen die bijgevolg niet renderen, noch financieel, noch op vlak van verkeersveiligheid.

Raadslid Kurt Vanlerberghe vroeg dan ook politiezone Polder vaste flitspalen te plaatsen die kunnen werken in de zone 30. En als de digitale borden voor deze zone niet werken, kan de trajectcontrole snelheden boven de 50 km per uur beboeten. Een alternatief hiervoor is een ontdubbeling van de trajectcontroles voor en na de zone 30. Maar voor burgemeester Laridon zal dit geen oplossing bieden, volgens haar zijn er hierrond al parlementaire vragen geweest. Maar tot dusver heeft dit niet geleid tot een oplossing. Waaruit ze concludeerde dat men Franz Kafka dezer dagen beter in Brussel zoekt. In betrokken zones worden wel regelmatig mobiele flitsacties opgezet zodat snelheidsduivels er toch niet helemaal vogelvrij zijn.. Overigens kreeg het voorstel van Vanlerberghe geen bijval bij de andere raadsleden. (DLD)