Het wordt nog jaren wachten op een nieuw fietspad tussen Esen en Vladslo.  Maar ook de weg zelf, die er intussen ook al in een erbarmelijke staat bij ligt door opstekende wortels van de ernaast liggen bomenrij, zal nog even lang moeten wachten op het broodnodige herstel.  Dat bleek maandagavond op de gemeenteraaad waar een overeenkomst met de provincie werd goedgekeurd.  Daarin worden de wederzijdse engagementen van provincie en gemeente vastgelegd voor de realisatie van dit fietspad.  Voor schepen Martin Obin (CD&V) is het goed dat het dossier opnieuw van onder het stof is gehaald en dat de provincie heeft ingezien dat de aanleg van het fietspad langs de Vladslostraat geen overbodige luxe is, meer nog, noodzakelijk is.  Toch zal het nog jaren duren vooraleer er sprake zal zijn van de realisatie.  En intussen kan ook de rijweg zelf niet aangepakt worden.  De slechte staat ervan is een bijkomend gevaarlijk probleem voor de fietsers die nu noodgedwongen moeten gebruik maken van de slechte rijweg.

Het noordoosten van Diksmuide, zeg maar de regio Vladslo, is heel moeilijk bereikbaar voor de zwakke weggebruiker.  Enig alternatief is de onverlichte knooppuntenroute door de Bethoosterse Broeken, maar dat is alleen voor recreatief zomers fietstoerisme als dit pad er droog bij ligt.  Voor het woon-werk verkeer en de schoolgaande jeugd die met de fiets naar Diksmuide wil gaan, is men aangewezen op de Vladslostraat.  Reeds jarenlang is er de roep naar een fietspad langs deze rijweg.  Daarenboven ligt de weg er ook nog eens heel slecht bij wat zorgt voor bijkomende veiligheidsproblemen voor de fietsers die er gebruik van maken.
Is er nu een overeenkomst gemaakt met de provincie, toch zal het volgens de schepen nog jaren duren voor er een schop  in de grond wordt gestopt.  Zo is het maken van afspraken met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) niet eenvoudig.  Het fietspad zou immers in vogelrichtlijngebied en valleigebied komen waardoor compensaties noodzakelijk zijn.  Daarnaast zal ook de aanleg niet eenvoudig en duur zijn door de slechte bodemstructuur.  Maar schepen Martin Obin stelde op de zitting dat Diksmuide blijft zoeken naar een oplossing.
Maar ook voor de weg zelf is er nog geen oplossing, laat staan enig budget.  Toch dringt ook daar een oplossing zich op want de straat is volgens N-VA-raadslid Sarah Thieren gewoon gevaarlijk voor zowel wagens als fietsers.  Ze vroeg dan ook een tijdelijke oplossing tot er een definitieve heraanleg kan komen in het kader van de aanleg van het fietspad.  Maar zelfs voor een tijdelijke oplossing is er geen budget, zo bleek op de gemeenteraad.  Nochtans kan deze weg geen zeg maar zeven jaar wachten tot het fietspad kan gerealiseerd worden.
Schepen van openbare werken Marc Deprez (Idee Diksmuide) beloofde het dossier op te volgen, al was het maandagavond niet duidelijk welke stappen er zouden ondernomen worden. (DLD)