Bij de openstaande vacatures die gepubliceerd werden in het aprilnummer van het stedelijk informatieblad Diksmuide Info, staat nog steeds deze van directeur van woonzorgcentrum Yserheem.  Momenteel is er een interim-directeur aan de slag waarvoor volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) Diksmuide heel wat centen moet op tafel leggen.  Daarnaast slaagt Diksmuide er volgens hem ook niet in alle vacatures voor verpleegkundigen in te vullen.  Raadslid Vanlerberghe had dan ook al tijdens een vorige raadszitting  vragen bij de werking van een woonzorgcentrum dat drijft op interimarissen en jobstudenten.
Maar volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V), die bevoegd is voor personeelszaken, worden de uitgaven voor deze interimarissen gecompenseerd door de weddes die intussen niet moeten betaald worden voor de ontbrekende eigen personeelsleden.  Voor de schepen is het vooral belangrijk te zorgen voor stabiliteit en ondersteuning voor personeel en bewoners van WZC Yserheem, vooral in deze harde coronatijd.  En zonodig moet dit inderdaad gebeuren met interimarissen in afwachting dat de vacatures worden ingevuld.

In Diksmuide Info zocht Diksmuide niet alleen een nieuwe directeur maar ook zorg- en verpleegkundigen voor WZC Yserheem.  Verder een coördinator voor zowel publieke ruimte als voor wonen en leefomgeving.  En ook twee diensthoofden moeten aangeworven worden, eentje voor welzijn en eentje voor de organisatiebeheersing.  En tenslotte zoekt men ook nog een vrachtwagenchauffeur.
Is dit een bevestiging voor de eerdere vaststelling van raadslid Vanlerberghe dat de ene na de andere leidinggevende vertrekt en dat er voor hem sprake is van een malaise in het administratief kader, volgens schepen De Keyrel vertrokken er tijdens de voorbije zes jaar in WZC Yserheem maar gemiddeld  20 personeelsleden per jaar.  Maar daar zitten naast ontslag door zowel de werknemer als door de werkgever ook pensioneringen bij en overeenkomsten die einde contract waren.  Wel erkent Marc De Keyrel dat in 2020 WZC Yserheem een tekort aan personeel had voor een goede werking in de organisatie.  Vandaar dat ondersteuning werd gevraagd aan derden, een beslissing die overigens unaniem werd goedgekeurd door zowel het vast bureau als door de OCMW-raad.  Schepen De Keyrel is er dan ook van overtuigd dat iedereen het bestuur dankbaar is dat zij dit personeelsprobleem op deze wijze heeft aangepakt. (DLD)