De bakstenen krijgen de jongste tijd heel wat aandacht in de Diksmuidse scholen. Zo gaat GO! scholengroep Inspira, de nieuwe naam voor de scholengroep van het gemeenschapsonderwijs in de Westhoek, enkele van haar gebouwen, ook in Diksmuide, van de hand doen. De ’t Saamschool in het centrum maakt dan weer de omgekeerde beweging. Zij heeft een woning in de Woumenweg gekocht nabij de Nijverheidsstraat. Deze moet een ontmoetingspunt halfweg tussen beide campussen worden (foto). En intussen blijkt ook het Diksmuids stadsbestuur zijn zegje te willen doen in het onderkomen van de Diksmuidse scholieren. Dat bleek nog tijdens de laatste gemeenteraad van vorig jaar.

Bij de campus in de Kaaskerkestraat plant de GO!-scholengroep de verkoop van twee woningen. Allereerst zou de woning, die paalt aan de noordelijke zijde van het terrein, te koop gesteld worden. En ook de kleine boerderij aan de zuidzijde, waar een projectontwikkelaar het wooncomplex Pax Eco in de schaduw van de IJzertoren wil bouwen zou van de hand worden gedaan.

’t Saam, de fusieschool van het vroegere college en VTI, heeft dan weer een woning gekocht in de Woumenweg aan de overzijde van de stedelijke begraafplaats. Moet dit huis een ontmoetingsplaats worden voor beide campussen, wellicht zal ook de ligging niet onbelangrijk zijn op langere termijn. De tuin van de betrokken woning ligt immers in de veelbesproken bufferzone die de groene long zou moeten zijn tussen de industriezone Heernisse en de woningen van de Woumenweg waar ’t Saam haar nog steeds omstreden nieuwe campus wil bouwen.

Maar de tot dusver opmerkelijkste aflevering in deze schoolgebouwen-saga werd toch wel geschreven tijdens de laatste gemeenteraad van 2022. Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) verdiept zich al een poos in de Diksmuidse plannen die moeten leiden tot de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

Zo merkte hij een opmerkelijke overweging van het Diksmuids schepencollege op bij de bespreking van deze plannen. Ze wil immers de domeinen van het gemeenschapsonderwijs in de Kaaskerkestraat en de Grauwe Broedersstraat onderzoeken om deze te kunnen optimaliseren. Gevraagd tijdens de gemeenteraad naar de visie van de burgemeester en de schepenen op de 2 GO!-campussen, antwoordde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) dat het de visie is van het huidig bestuur om beide campussen naar 1 site te brengen. Maar de schepen haastte zich meteen ook met de opmerking dat er hierrond nog niets beslist is.
Overigens is het intussen ook opmerkelijk stil in dat andere Diksmuids schooldossier waarbij de twee ’t Saam-scholen moeten opgaan in een fusiecampus. Voor zowel de nieuwe school als voor de herinvulling van de collegesite zijn nog geen nieuwe vergunningen in aanvraag. De initiële ontwikkelaar voor de collegegronden heeft zich intussen wel terug getrokken. Op de gemeenteraad was het tenslotte niet duidelijk of het stadsbestuur met haar visie op de optimalisatie van de GO-campussen, een oplossing hoopt te vinden voor de locatie van de nieuwe ’t Saam-campus. De huidige plannen voor een nieuwbouw in de schaduw van industriezone Heernisse zijn immers omstreden. Maar of het gemeenschapsonderwijs de ’t Saam-knoop kan ontwarren is een vraag die wellicht nog niet onmiddellijk zal beantwoord worden. (DLD)