Is deze corona-crisis te vergelijken met een oorlog?  Enkele buitenlandse staatshoofden nemen alvast de omschrijving oorlog graag in de mond als ze de corona-crisis willen situeren Ook bij NSB (Nationale Strijdersbond) De IJzerwacht uit Keiem werd bij deze vergelijking uitvoerig stil gestaan.  Maar volgens secretaris Jef Boone gaat deze vergelijking enkel op voor de onzekerheid die deze crisis veroorzaakt. Hoe lang gaat dit duren? Wat voor impact gaat dit hebben? Hoeveel slachtoffers zullen er zijn en wie horen daar bij? Wat voor prijs gaan we daarvoor betalen?  Maar de gebouwen staan er daarentegen nog, er vallen geen bommen, er is geen censuur en er zijn ook geen voedseltekorten zoals tijdens een oorlog.  Maar is deze coronatijd dus geen oorlogstijd, uiteraard is alles anders.  Toch wil men bij NSB Keiem ook tijdens deze corona-tijden het oorlogsgebeuren en het vele leed dat er is geleden blijven herdenken en eren.  Al zal ook dit op 11 november een ietsje anders zijn.  Al was het alleen maar omdat ze ook aan de gesneuvelden van corona en aan de helden in de zorg-frontlinie zullen denken.

Het Keiems 11 november-programma zal zich dit jaar volledig buiten afspelen.  En ook dit jaar staat men niet alleen stil bij de gesneuvelde militairen maar ook bij de burgerslachtoffers in het algemeen en in het bijzonder bij de vrouwen, kinderen, zij die achterbleven die veelal de geschiedenisboeken niet haalden. Om 10.30 uur is er een bezinningsmoment en een bloemenhulde aan het burgermonument op het marktplein.  Om 11.15 uur is er bezinning en bloemenhulde aan het militair kerkhof en hetzelfde wordt ook gedaan om 11.30 uur bij het beeld van de treurende moeder.  Vervolgens gaat men in stoet, onder begeleiding van tamboers en trompetters van de plaatselijke harmonie terug naar zaal De Kring waar de stoet wordt ontbonden.  Het traditioneel horeca-bezoek wordt deze maal met een jaartje uitgesteld.
Waarop ook een jaartje moet gewacht worden zijn de traditionele programmapunten van het NSB-werkjaar als de nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse kaartavond in maart en de breughelavond met spreker in september.  Maar dat betekent volgens secretaris Jef Boone niet dat de werking stil valt.  Bij de Keiemse NSB-afdeling blijft men ook tijdens dit coronajaar verder werken op een drietal pijlers : wat gebeurd is tijdens WO I en WO II historisch correct blijven doorvertellen, een blijvende boodscap van vrede uitdragen en jongeren daarbij betrekken opdat dit nooit meer zou gebeuren.  En dat deze boodschap blijft aanspreken mag blijken uit het nog steeds stijgend ledenaantal.  Momenteel zijn er al een 100-tal leden die ook nog eens een goede mix zijn van senioren en jeugd.

Het bestuur van De IJzerwacht wordt momenteel gevormd door voorzitter Franky Debergh, secretaris Jef Boone, penningmeester Johan Vandeweghe, archivaris Johan Verbouw, verantwoordelijke voor de jongerenwerking Ruben Ryckeboer en vaandeldrager Willy Vervaecke.  (DLD)