Eind oktober waren 8 internationale artiesten te gast in de Diksmuidse muziekclub 4AD in het kader van het Europees project Con-Front.  Onder begeleiding van een regisseur en een documentairemaker willen ze een nieuwe muzikale creatie en documentaire maken.  Hun bezoek aan 4AD waar de artiesten enkele dagen samen creëerden, combineerden ze met een bezoek aan het In Flanders Fields Museum, de land-artinstallatie van Coming World/RememberMe, de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo, de Dodengang, de Frans-Arabische bunker, The Pool of Peace en de Gedachtenistuin Vluchtelingen in Westouter.  De komende maanden gaat deze groep nog naar andere residenties die gelegen zijn langs de WO I-frontlijn tussen Nieuwpoort en Turkijke waar ze kennis kunnen maken met het gedeeld Europees verleden.  Om zo via het beter begrijpen van het verleden, ook beter het heden te begrijpen.  Volgend jaar komen ze terug met het resultaat van hun project.

Con-Front is een project dat kadert in het Europees Jaar van het Culturele Erfgoed waarin Europa haar burgers een ruimere historische context en gedeelde geschiedenis wil leren kennen om van daaruit verbinding te creëren en een EU-identiteit te vormen.  Tijdens Con-front gaat een groep jonge pop- en rockmuzikanten en beeldend kunstenaars vanuit België, Frankrijk, Slovenië en Macedonië tijdens 5 residenties samen een nieuwe multidisciplinaire creatie maken.  Daarbij laat men de artiesten kennis maken met de eerste wereldoorlog, zijn geschiedenis en het ontstaan van de Europese vluchtelingenstromen.
Eén van de residenties waar Con-Front te gast was, was dus de Diksmuidse muziekclub 4AD.  Andere zijn de komende maanden La Passerelle, een concertclub in het Franse Tourcoing, Walks of Peace in Tolmin (Slovenië), Youth Cultural Center in Skopje (Macedonië) en een nog vooralsnog onbekende vijfde residentie in Slovenië.  Ook de artiesten komen uit deze landen.  Uit België komt Tieltenaar Koen Quintyn die aan het Gentse conservatorium afstudeerde als componist.  Zijn werk werd reeds gespeeld door heel wat ensembles als Lunapark en Blindman.  Hij herwerkte ook muziek van ondermeer Absynthe Minded.  De tweede Belgische artieste is beeldend kunstenaar Aïlien Reyns.  Als audiovisueel artieste en onderzoeker focust ze zich op thema’s als migratie, de publiek-private ruimte, etnisch-gender discours en digitale communicatie.  Ze is ook mede-oprichter van het Brusselse artiestencollectief Tripot.
In juni volgend jaar zou het project klaar moeten zijn voor een try-out.  Vanaf september wordt dan ook de documentaire verspreid en aansluitend zullen de artiesten tijdens de maanden oktober en november ook doorheen Europa toeren met hun muzikale creatie.  Daarbij zal men ook muziekclub 4AD opnieuw aandoen.  (DLD)