Op verkiezingszondag 14 oktober leken CD&V en haar burgemeester Lies Laridon nog de grote verliezer.  CD&V ging immers van 31,2% naar 24,4%, in zetels van 9 naar 7 en Lies Laridon zelf behaalde meer dan 23% minder voorkeurstemmen. Maar bijna drie weken later blijkt de Diksmuidse burgemeester dan toch de grote winnaar te zijn van de jongste gemeenteraadsverkiezingen.  Niet alleen wist ze haar burgemeesterschap veilig te stellen door een bestuursmeerderheid te vormen met Idee Diksmuide, daarnaast behield haar partij zowaar ook haar vier zitjes in het schepencollege, niettegenstaande het Diksmuids college vanaf 1 januari 1 zetel minder telt.  Idee Diksmuide, die slechts 1 gemeenteraadszetel minder telt dan CD&V was immers tevreden met 2 schepenzetels.  Bij de verdeling van de bevoegdheden aan de verschillende leden van het schepencollege, blijkt ook daar burgemeester Laridon een steeds belangrijker rol op te eisen.  Zij neemt immers, naast haar huidige opdracht, ook vijf bijkomende bevoegdheden voor haar rekening.  Burgemeester Lies Laridon grijpt hiermee niet alleen nog meer nadrukkelijk de macht op het stadhuis, ook binnen haar eigen partij neemt ze ook een duidelijk grotere hap uit de bevoegdheden die voor CD&V zijn weggelegd.  Lies Laridon lijkt dan ook de winnaar te zijn van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

Naast algemeen beleid, veiligheid (politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en noodplanning), lokale economie en burgerlijke stand, neemt Lies Laridon ook toerisme, evenementen, mobiliteit, communicatie en jumelage voor haar rekening, bevoegdheden die momenteel nog door SP.a-open-schepenen worden opgevolgd.  Opmerkelijk is wel dat Idee Diksmuide bij de coalitiebesprekingen heeft aangedrongen op de aanstelling van een centrummanager maar dat lokale economie en evenementen wel tot de bevoegdheden van CD&V behoren.
Marc Deprez (Idee Diksmuide) krijgt als eerste schepen ruimtelijke ordening, milieu-duurzaamheid, energie, dierenwelzijn en afvalbeleid met inbegrip van de realisatie van het nieuw containerpark.  Daarnaast is er ook nog burger- en dorpenparticipatie zodat hij de verbindingspersoon wordt tussen de dorpen en het stadsbestuur.  Met openbare werken in zijn portefeuille moet hij straks ook de werken in ondermeer de Kiekenstraat en de Stovestraat opvolgen.  Daarnaast moet hij ook de werken in zijn eigen Keiem verder opvolgen en hij hoopt tijdens deze bestuursperiode ook de lang verwachte werken in het centrum van Pervijze te kunnen laten aanvangen.
Marc De Keyrel (CD&V) behoudt als tweede schepen zijn huidige bevoegdheden : jeugd en gezin, sport, personeel en onderwijs waaronder het gemeentelijk- en het kunstonderwijs.  Nieuw is voor hem patrimonium-facility en dienstverlening.
Ook Martin Obin (CD&V), die voortaan derde schepen wordt, behoudt zijn huidige bevoegdheden : land- en tuinbouw, plattelandsinfrastructuur waaronder de landelijke wegen en de fietspaden vallen, groenonderhoud met parken en plantsoenen, wegbermen, grachten en begraafplaatsen, en kerkfabrieken.
Nieuwkomer Gaby Verstraete (CD&V) mag meteen, als economisch opgeleide die in het verleden ook actief was in het bankwezen, de financiën van Diksmuide opvolgen.  Daarnaast heeft hij ook de bevoegdheid rond senioren, huisvesting en Noord-Zuidbeleid.
Jan Van Acker (Idee Diksmuide) wordt niet alleen vijfde schepen, hij wordt ook, na de fusie op 1 januari tussen stad en OCMW waarbij de OCMW-voorzitter verdwijnt, de eerste voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.  Bij zijn bevoegdheden als schepen hoort dan ook sociale zaken.  Verder volgt hij ook de volksgezondheid en cultuur en erfgoed op.
Tenslotte wordt Katleen Winne (Idee Diksmuide) vanaf 1 januari de voorzitter van de gemeenteraad. (DLD)