Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) laat weten dat de Raad van State vandaag de vordering van SP.a-open, N-VA en Groen tegen de benoeming van de schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en de voorzitter van de gemeenteraad heeft afgewezen.  Bijgevolg kan het schepencollege aan blijven.

Kurt Vanlerberghe : “Uit het arrest volgt dat er wel degelijk 2 reeksen voordrachtakten werden ondertekend, een eerste reeks door sp.a-open, CD&V en Idee Diksmuide op 26/2/2018 en een tweede reeks op 14/10/2018, maar dan enkel door CD&V en Idee Diksmuide.
De Raad van State stelt dat op 14/10/2018 dezelfde personen (Lies Laridon, Marc Deprez en Jan Vanacker) werden voorgedragen als op 26/2/2018 en dat deze handelswijze niet de praktijk is die de decreetgever wilde tegengaan door te voorzien in een verbod op de ondertekening van meer dan één voordrachtakte. Zij ziet hierbij echter over het hoofd dat alle betrokkenen op 14/10/2018 een voordrachtakte voor Katleen Winne als voorzitter van de gemeenteraad ondertekend hebben (terwijl op 26/2/2018 Jan Vanacker voorgedragen werd als voorzitter van de gemeenteraad). Het waren dus niet allemaal dezelfde personen die voorgedragen werden. Dit ontging de Raad van State blijkbaar, zodat zij stelt dat CD&V en Idee Diksmuide zich enkel niet gehouden hebben aan de bestuursovereenkomst tussen CD&V, Idee Diksmuide en SP.a-open, waarin overeengekomen werd dat deze laatste partij eveneens zou opgenomen worden in de bestuursmeerderheid. De schending van deze bestuursovereenkomst is echter niet sanctioneerbaar.”

Inmiddels ontvingen we ook een reactie van schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) : “Gerechtigheid is geschied.  Nu kan er verder gewerkt worden aan het beleid.”, aldus nog Marc Deprez.

En intussen heeft ook burgemeester Lies Laridon (CD&V) gereageerd. “De Raad van State heeft het bezwaar tegen de verkiezing van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad verworpen.  We hebben steeds gesteld dat het aan het bevoegd rechtscollege en dus niet aan personen of de partijen was om te oordelen in pers of gemeenteraad.
Nu is er een definitief arrest: De raad stelt dat er geen 2 voordrachtsakten zijn zoals dat in het decreet bedoeld is. De verkiezing van de schepenen en voorzitter van de gemeenteraad is dus definitief gevalideerd.  We zetten ons beleid met de coalitie CD&V-Idee Diksmuide verder zoals we dat vanaf 1 januari al doen en respecteren daarmee de wil van de Diksmuidse kiezers” zo besluit burgemeester Laridon.  (DLD)