Had Diksmuide tot vorig jaar 2 ophalingszones voor huisvuil, PMD en GFT, sinds 1 januari zijn deze vermenigvuldigt tot 8 zones.  Ook al kreeg iedere Diksmuideling bij de jaarwisseling een kalender met alle ophaaldata in zijn brievenbus, toch vindt menig burger door dit ophalingsbos de juiste databomen niet meer.  Papier dat te vroeg of te laat op straat staat, het was de voorbije weken al vaak te zien omdat men voor deze ophaling al moest kiezen tussen de 8 zones.  Wellicht een voorsmaakje van wat de Diksmuideling vanaf 4 april te wachten staat.  Want dan wordt niet alleen het restafval slechts om de 2 weken opgehaald, daarnaast is de ophaaldag dan ook hier gelinkt aan één van de 8 zones waar men woont.  Het wordt niet alleen goed zoeken naar de juiste zone, ook de ophaaldata zullen moeten opgevolgd worden in de overvolle afvalkalender (afbeelding).  Te laat betekent immers twee weken langer wachten met een hopelijk niet al te volle container.  Wordt dat een hele opgave, er is ook een makkelijker manier want op de smartphone kan men gebruik maken van de app Recycle!

Deze gratis app die men kan downloaden stuurt niet alleen de dag voor de ophaling een herinnering, ze heeft ook automatisch een kalender waarin men alleen de ophalingsdata ziet voor de eigen zone.  Alle overbodige data van andere zones zijn eruit gewist.  Een tip voor houders van een smartphone om zo geen ophaaldata te missen, al is het de vraag of dit niet opnieuw zal zorgen voor een digitale spreidstand.
Intussen meldt een bezoeker van eDiksmuide dat deze app ook te volgen is via navolgende link : recycleapp.be(DLD)