Toen de voorbije dagen grote hoeveelheden water uit de polderwaterlopen rond Lampernisse werd gepompt om weggevoerd te worden naar waterbekkens, deed dit Lampernissenaar Peter Bossu in zijn pen kruipen.  In een opiniestuk vroeg hij zich af of er met elke kar water die vertrekt uit het gebied komende zomer geen water te weinig zal zijn.  Op zijn beurt kan dit immers zorgen voor een verzilting van de waterlopen en te zout water wordt ongeschikt om akkergewassen te beregenen en om vee te laten drinken. De Vlaamse Milieumaatschappij bericht ook dat het grondwater op vandaag nog niet hersteld is van de voorbije droge zomer.  Is de angst om watertekort en verzilting in de polders bij een nieuwe droge zomer terecht?  eDiksmuide ging zijn oor te luisteren leggen.

Bij het polderbestuur van de Westkustpolder vernemen we dat iedereen die water wil onttrekken aan het oppervlaktewater een captatievergunning moet vragen aan de waterloopbeheerder, de Vlaamse Waterweg.  Het polderbestuur zelf kan er volgens Katrien Coene, ontvanger-griffier van de Westkustpolder, over waken dat het waterpeil niet te hevig daalt.  Een te laag peil is immers nefast voor de waterkwaliteit, het leven in en naast de waterloop, voor de oeverstabiliteit en voor eventuele andere toepassingen als weidepompjes voor het graasvee. Maar voor haar is er op dit ogenblik nog steeds voldoende watervoorraad in de waterlopen. Het polderbestuur houdt echter wel het peil hoger dan ‘normaal’ precies opdat infiltratie en captatie maximaal zouden kunnen benut worden. Zolang er genoeg water voorradig is, mag er dus -mits melding- water gecapteerd worden. Bufferbekkens worden immers bij voorkeur opgevuld wanneer er neerslag valt en er voldoende water in de waterlopen aanwezig is. Het zou volgens het polderbestuur zonde zijn om het capteren te verbieden en het te veel aan water te moeten lozen naar zee waar het zoet water dan toch onherroepelijk verloren gaat. De polder volgt wel de weerssituatie en de peilen dag na dag op. Daarnaast is men voortdurend in contact met de diensten van de gouverneur en met de andere waterloopbeheerders.
Volgens provinciaal gedeputeerde Bart Naeyaert zijn er wel veel bassins aangelegd die moeten gevuld worden.  Wel is het normaal de bedoeling dat het regenwater, dat op de eigen verharde oppervlakte valt, gestockeerd wordt.  Verder kunnen de putten ook gevuld worden met het water uit de waterloop die er naast passeert.  Personen die land hebben of gebruiken naast een waterloop, hebben immers het recht om het water uit de beek te gebruiken om te beregenen.  De gedeputeerde bevestigt ook dat het waterniveau in het gebied van Lampernisse door de Westkustpolder artificieel op een bepaald niveau wordt gehouden.  Water oppompen kan dan ook voor hem enkel als er een captatievergunning is.
Lampernissenaar Peter Bossu maakt alvast een nieuwe afspraak volgende zomer.  Als deze opnieuw droog is, dan is het voor hem de vraag of er dan nog steeds voldoende water zal zijn waarbij het vraag zal zijn of het niet beter was om vandaag een buffer in de polders zelf op te slaan en wel een degelijk beleid te maken van waterbuffering in natuurgebieden en de polders om watertekort en verzilting tegen te gaan. (DLD)