Van 15 juli tot en met 19 juli en van 12 augustus tot en met 16 augustus zijn er niet genoeg animatoren voorhanden om de speelpleinwerking Zonnestraal optimaal te laten draaien. De jeugddienst van Diksmuide heeft zich de laatste week gebogen over deze noden en tekorten. Samen met de vzw Zonnestraal heeft ze nu een alternatief programma uitgewerkt.  Volgens jeugdschepen Marc De Keyrel wil het Diksmuids stadsbestuur hiermee zorgen dat de opvang van honderden kinderen tijdens deze vakantieperiode gegarandeerd blijft.

Voor het samenstellen van het programma werd samengewerkt met lokale aanbieders, sportverenigingen, het eigen stedelijke aanbod, professionele organisaties, …

Alternatief programma voor de periode 15 juli tot en met 19 juli
Maandag 15/07: Springkastelendag
Dinsdag 16/07: aangepaste kleuteractiviteiten/ 6+: dans en knutselworkshop
Woensdag 17/07: voormiddag: zwemmen/ middag: proeven van verschillende sporten
Donderdag 18/07: Circusdag
Vrijdag 19/07: voormiddag: Film/Weekafsluiter

Alternatief programma voor de periode van 12 augustus tot en met 16 augustus
Voor de laatste twee dagen van de speelpleinwerking mogen de kinderen aansluiten bij het kamp ‘Zot Zomerslot’. Dit gebeurt in samenwerking met de externe vakantieaanbieder Sportievak vzw. De jeugddienst is nog volop bezig met het invullen van de overige dagen: 12, 13 en 14 augustus. Op donderdag feestdag 15 augustus en vrijdag brugdag 16 augustus sluit Zonnestraal de deuren.

Speelpleinwerking De Kastanjes
En ook op het Pervijs speelplein De Kastanjes heeft men af te rekenen met een onderbezetting bij de animatoren.  Daarom mogen de kinderen van het Pervijs speelplein deze week meespelen met de kinderen in Zonnestraal. Zij krijgen zowel ’s ochtends als ’s avonds een lift met de bus naar het centrum. (DLD)