Maandag en dinsdag hebben 182 leerlingen van 11 Diksmuidse lagere scholen in het centrum hun fietsexamen afgelegd. Dit gebeurde op het vast bepijld fietsparcours. Het fietsexamen vormt meteen een stevige voorbereiding om volgend schooljaar veilig naar de middelbare school te kunnen fietsen. Meer dan twintig vrijwilligers en stadsmedewerkers stonden langs het traject om de fietsvaardigheid van de leerlingen te noteren.

Alle lagere scholen hebben tijdens de afgelopen weken het fietstraject in groep afgelegd onder begeleiding van de gemeenschapswachten en andere stadsmedewerkers Daarnaast konden, door de permanente bewegwijzering van het traject, de kinderen ook met ouders het traject nog extra oefenen. Deze borden zorgen er verder ook voor dat andere weggebruikers worden gewezen om deze jonge lerende fietsers. Tijdens het examen zelf werden de leerlingen beoordeeld op ondermeer hun stuurvastheid, het naleven van de voorrangsregels en het anticiperend fietsen. Schepen van onderwijs Marc De Keyrel hoopt dat dit fietsexamen kan bijdragen tot een veiliger overgang naar de middelbare school.

En in de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier werd onlangs ook een verkeersfeest gevierd waarin ook de fietsveiligheid centraal stond. Daarnaast werd de fiets ook nog in iedere afdeling een dag centraal geplaatst. Meteen konden dan ook de fietsvaardigheden bijgeschaafd worden. Daarnaast was er dit jaar ook extra aandacht voor het oversteken van de rijweg door zowel kleuters als lagere school-leerlingen. En kregen de leerlingen reeds bij de start van het schooljaar een fluojas, de leerlingen van de derde graad kregen ook een fietshelm (foto). Directeur Anneleen Becue hoopt dat deze niet alleen de veiligheid maar ook de zichtbaarheid van de leerlingen zullen verhogen. (DLD)