Aansluitend op mijn bijdrage nopens de nieuwe straatnamen in de woonwijk Reigersvliet te Pervijze misschien ook nog dit. Straatnamen zijn mijn inziens niet enkel nuttig als woonaanduiding doch kunnen een aanzet zijn om onze kennis  speels te verrijken. Ik spreek hierbij uit eigen ervaring.  In de 17 jaar dat ik thans te Gent woon ontdekte ik er heel wat lokale weetjes dank zij de straatbenamingen. Op mijn frequente stadswandelingen, bij voorkeur ook nieuwe buurten aansnijdend, bekijk ik met interesse de straatnaamborden waarop  nogal eens wat uitleg te vinden is omtrent de persoon naar wie een bepaalde straat genoemd werd. Verder nazicht via Wikipedia biedt dan ook meermaals heel wat geschiedkundige achtergrond niet enkel over de  persoon doch ook  de periode waarin hij/zij leefde en over zijn of haar activiteit. Een  boeiende bezigheid en leerzaam, dat kan ik  verzekeren.

Toegepast naar Diksmuide toe. Bij mijn weten draagt er één straat de naam van een vroegere burgemeester. Pieter De Breyne Peellaert welke er 27 jaar en 3 maand het ambt waarnam. Wijlen Hendrik Laridon was met 27 jaar en 4 maand de Diksmuidse burgemeester met de langste staat van dienst. Helene Willemyns  werd er in 1953 beëdigd als eerste vrouwelijke  gemeenteraadslid en Lieve Vandamme was de eerste vrouwelijke schepen (1978) en eerste vrouwelijke burgemeester (2001).  Kleine feitjes doch in de toekomst steeds goed voor wie erop uit is zijn of haar kennis nopens Diksmuide uit te breiden. Het kan zeker op diverse terreinen.

Robert Travers