Nochtans lijkt het me duidelijk dat we allemaal meer gediend zouden zijn met meer natuur en minder beton. Meer bos, een goed beleid om onze waterbalans in evenwicht te brengen : dààr zouden we mee gebaat zijn.
Maar het gemeentebestuur ziet het dus anders.
En nee, noch ik, noch de sympathisanten van Groen zijn tegen industrie. Maar een industriezone planten volgens een strategie die zelfs een zatte vogelpikker niet zou proberen, lijkt ons geen bewijs van goed beleid. Denk even met ons mee : zou het niet beter zijn te investeren in bedrijven die werk maken van duurzame producten? En zouden we die bedrijven niet beter lokaliseren op plaatsen die nu eens niet voor verkeershinder zorgen?
Vergeten we trouwens niet dat, tussen 1990 en 2015, de CO² emissie van transport met 29% is gestegen. We kunnen maar beter onze goede wil (en belastinggeld) steken in de landbouw die alle moeite van de wereld heeft om uit de klauwen te blijven van de grote mastodonten.  En die lopen dan nog eens weg met de grote winsten. Een divers en economisch rendabel voedingssysteem dat noch ecologische, noch sociale roofbouw pleegt, zou ons meer helpen dan een jungle van beton. Er al genoeg verkeers-, geur- en geluidshinder.

Günther Claes
Kernlid Groen Diksmuide