Een prachtige en welverdiende uitgave met steun aan horeca diksmuide , en de handelaars winkeliers blijven zij in de kou staan ? Bijna een jaar geleden werd een vergadering belegd in de cafetaria van de ijzerboomgaard, waarop verschillende politiekers en enkele winkeliers aanwezig waren, samen met een paar mensen waaronder ikzelf die reeds hun hele leven in de handel en wandel van het Diksmuides winkelgebeuren geïnteresseerd zijn.
Er werd daar een onderzoek gedaan naar middelen om na de wegenwerken in Diksmuide terug leven te brengen in het centrum , die werkelijk op apegapen lag (en nog ligt) van reeds ver voor de vernietigende coronacrisis zeg maar van na de werken in het centrum .
Tot op heden heb ik nog geen enkel antwoord  gehoord van het stadsbestuur wat er concreet voorgesteld wordt. Het zal zeker niet meer gaan door gewoon enkele feestjes in te richten, er moet werkelijk een blijvend innovatief project worden uitgewerkt die weergalmt  Kilometers in het rond en dat kan, want er ligt een heel uitgewerkt project klaar die ik met succes aansneed op de vergadering van het beleidsplan op 20 mei 1919 , maar schijnbaar is geen enkele politieke partij bereid om te vragen naar de inhoud of de uitvoerbaarheid van het project, en dit bod is vroeger al tweemaal in ditzelfde eDiksmuide verschenen.
Als er koppen rollen bij de middenstanders na de corona crisis mogen we niet enkel de crisis met de vinger wijzen als reden van winkeliers die stoppen met hun handel , er wordt gewoon door niemand initiatief genomen, hoe dit project in elkaar steekt die zelfs financieel gesteund wordt door de Vlaamse en de federale regering .
Ik heb een nieuw e-mail adres gemaakt om de nieuwsgierige vragen persoonlijk te beantwoorden en dit is vakantiewijndomein@telenet.be  De email verklapt reeds de richting waarover het project gaat , de klanten kunnen weekends en midweeks sparen bij  de deelnemende winkeliers en horeca om in Frankrijk drie vier of vijf dagen op verlof te gaan.

Gaby Debruyne