Het citaat :”De Raad van State stelt dat op 14/10/2018 dezelfde personen (Lies Laridon, Marc Deprez en Jan Vanacker) werden voorgedragen als op 26/2/2018 en dat deze handelswijze niet de praktijk is die de decreetgever wilde tegengaan door te voorzien in een verbod op de ondertekening van meer dan één voordrachtakte” roept natuurlijk wel de vraag op wat de decreetgever dan wel juist bedoelde met het verbod tot het tekenen van meer dan één voordracht akte.
Kwestie van nauwkeurig te weten wat nu wel mag en niet mag. Je weet maar nooit welke experimenten er nog al niet mogelijk zijn.
Dat alles nog los van het feit dat de kiezer hier hoe dan ook bedonderd is geweest. Maar daar ligt al lang niemand nog wakker van.

Met vriendelijke groet

Jan Colaert