De Diksmuidse imkersbond De IJzervallei en de Gentse Universiteit gingen in augustus vorig jaar samenwerken om een systeem te verfijnen die de honingbijen kon beschermen tegen de agressieve Aziatische hoornaar, een exotische wesp die de bijenkasten met uitroeiing bedreigt.  De komst van deze exotische wespen die sinds vorig jaar in razendsnel tempo oprukken is immers een nieuwe bedreiging voor de bijenpopulatie.  Maar van Luc Aneca van de Diksmuidse imkersbond vernemen we dat er van uitroeien geen sprake meer is, de opmars van de hoornaar lijkt niet meer te stuiten.  En dat werd ons inmiddels ook bevestigd door kapitein Filip Vandenberghe van de Diksmuidse brandweer.  Zij hebben vorig jaar weliswaar een uitzonderlijk aantal wespennesten moeten verdelgen, maar ze waren niet opgewassen tegen de komst van de hoornaar.

Vorige zomer werd een project opgezet dat voorzag in de monitoring en bestrijding van de Aziatische hoornaar. (foto archief) Daarbij konden ook 35 hoogtechnologische monitoringssystemen geplaatst worden bij imkers verspreid in West-Vlaanderen. Naast een geluidssensor aan de ingang die hoornaars kan detecteren, werden daarbij ook de broed- en omgevingstemperatuur geregistreerd, alsook het gewicht van de kast, de vochtigheid in de kast en de hoeveelheid neerslag die valt.
In augustus werden de meeste systemen verspreid en vanaf begin september zijn al 22 systemen actief aan het registreren. Een aantal heeft wel nog te kampen met wat kinderziekten. Regelmatig wordt een rapport van de gegevens aan de  imkers verspreid. Dit helpt de imkers met een Arnia-systeem in de interpretatie van hun eigen gegevens, maar geeft ook leerrijke info voor alle imkers in Vlaanderen. Of dit experiment al aanvallen van de Aziatische hoornaar heeft gedetecteerd, is niet bekend bij de Diksmuidse imkers. Wel was er nog geen alarm voor de 4 in Diksmuide geplaatste toestellen.  Overigens waren er de voorbije zomer wel meldingen van hoornaarnesten, verspreid over de hele provincie.  Maar in Diksmuide werd nog geen nest van hoornaars opgemerkt, zo bevestigt men ook bij de Diksmuidse brandweer.

Momenteel probeert de koninginwesp te overleven in de grond, in spouwen of holtes. In het voorjaar zal ze weer tevoorschijn komen en zal ze beginnen een nieuw nest te bouwen die in enkele weken weer druk bevolkt zal zijn met jonge wespen. Uit ieder nest kunnen er een 30-tal nieuwe wespenkonginnen geboren worden die zich opnieuw gaan vermenigvuldigen.  Luc Aneca van de imkersbond vraagt dan ook aan iedereen om alert te zijn. Bij twijfel mag men steeds één van de leden van imkersbond om info vragen.    De Diksmuidse imkers hopen alvast dat men alsnog de verspreiding van de hoornaar een halt zal kunnen toeroepen zodat ze geen al te grote bedreiging voor de bijenpopulatie zal betekenen.
De imkersvereniging “Ijzervallei” Diksmuide geeft alvast alle info en opleidingen aan haar leden. In het kader daarvan wordt er in het najaar van 2019 ook opnieuw een vervolgcursus imkeren opgestart.  .

info : www.imkersbonddiksmuide.be (DLD)

In 2019 zorgen de vrijetijdsdiensten van Diksmuide opnieuw voor een pak stedelijke vakantiekampen tijdens de schoolvakanties als de krokusvakantie, de paasvakantie, de herfstvakantie en ook de zomervakantie. Al is dit tijdens deze laatste verlofperiode enkel tijdens de eerste en de laatste week wanneer er geen speelpleinwerking is.  Na het succes in 2018 heeft men trouwens voor een grotere capaciteit gezorgd, zo vernemen we van schepen Marc De Keyrel.  Hierdoor komt de teller in 2019 op 550 kampplaatsen te staan.  Men kan inschrijven voor deze vakantiekampen vanaf maandag 21 januari om 17 uur.  Daarvoor klik hier. Het aantal plaatsen per vakantiekamp is beperkt zodat snel erbij zijn de boodschap is.  Er wordt verder aangeraden om vooraf een gezinsaccount aan te maken.  Tijdens het inschrijvingsmoment is er ook permanentie in de sporthal De Pluimen.  Na de inschrijving ontvangt men een week voor het vakantiekamp een infobrief.

Men heeft in Diksmuide een heel divers aanbod aan kampen.  Er zijn thema-, sport-, avonturen- en combikampen.  Bij de themakampen leren de kinderen al spelend, sportend, zingend en knutselend het gekozen thema ontdekken. Bij de sport- en avonturenkampen gaan de kinderen samen met de begeleiders op zoek naar adrenaline, uitdagingen en veel sportplezier. De verschillende kampen staan open voor kinderen vanaf het 1ste kleuter tot en met het 2de jaar middelbaar.
Voor enkele themakampen krijgen de stedelijke vrijetijdsdiensten al voor het tweede jaar ondersteuning van de  vzw Sportievak die zorgt voor de animatoren en het materiaal. Voor de combi-kampen ‘Krokus Actief’, ‘Krokus HyperActief’, ‘100% Sportkamp’, ‘Sport- en Adventurekamp’ en ‘Herfstkriebels’ blijven de stedelijke vrijetijdsdiensten als de sport-, jeugd- en cultuurdienst, wel de begeleiders van dienst.
Vorig jaar was het ook opvallend dat tienerkampen voor jongeren tot 14 jaar aan populariteit wonnen. Het populairste kamp, hopeloos volzet met 30 deelnemers, was Krokus HyperActief. Op het programma: trampolinepark, waterpolo, IT-workshop, paintball, schermen. Het tienersportkamp tijdens de voorlaatste week van augustus had 26 deelnemers. Op het programma: BMX’en, City Game, Bellewaerde, kajakken/kajakpolo, Archey Tag en Body Art.
Voor de deelname aan een 4-daags vakantiekamp betaalt men 55 euro per deelnemer en 45 euro vanaf een tweede kind per gezin.  Voor een driedaags vakantiekamp is dat respectievelijk 45 en 35 euro.  Kinderen die via de UITpas voldoen aan het kansenstatuut kunnen inschrijven aan 20% van de kostprijs.  Zij moeten zich wel inschrijven in de sporthal.

Bij de voorstelling van de stedelijke vakantiekampen raakte ook bekend dat Diksmuide in 2018 opnieuw de sportbelevenmeer-award van Sport Vlaanderen heeft behaald.  De sportdienst, die 6 sportmedewerkers, 3 administratieve medewerkers, 4 sportfunctionarissen en 5 poetsvrouwen telt, is terecht fier op deze award.  Een afvaardiging ging dan ook graag met burgemeester Lies Laridon en sportschepen Marc De Keyrel op de foto. (DLD)