De gewijzigde verkeersafwikkeling in het centrum, met de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Stragier, zorgt nog altijd niet voor een vlotte doorstroming van het verkeer.  Vooral tijdens de spitsuren is het nog altijd aanschuiven geblazen.  Diksmuide wacht voor een oplossing voor zijn dreigend verkeersinfarct nog altijd op de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg.  Maar in afwachting daarvan vroeg N-VA-raadslid Bert Laridon maandagavond op de gemeenteraad te onderzoeken of één groot rond punt, gevormd door de Bortierlaan, de Stationsstraat, de Admiraal Ronarchstraat en een deel van Maria Doolaeghestraat niet kan zorgen voor een oplossing.  Volgens het raadslid zou dit niet alleen kunnen zorgen voor de betere doorstroming, ook voor de zwakke weggebruiker voor wie de Maria Doolaeghestraat op vandaag gevaarlijk terrein is, zou dit een verbetering betekenen.  Het stadsbestuur wil evenwel hieraan geen onderzoek wijden, zij wacht liever eerst de gevolgen van de aanleg van de ringweg af.

Nieuw is dit idee van N-VA niet, ook in Staden en Kortemark werden hiermee al verkeersknopen ontward.  Het vijfhoekig groot rond punt (zie afbeelding) dat N-VA voor ogen heeft ontstaat aan de spooroverweg in de Esenweg.  Via het station kan men vervolgens tegenwijzerzin naar de Grote Markt.  Daar zou meteen ook een ander niet overzichtelijk kruispunt ter hoogte van de aansluiting met de Admiraal Ronarchstraat kunnen verbeterd worden.  Vervolgens kan men linksaf via de Admiraal Ronarchstraat en de Maria Doolaeghestraat terug naar de spooroverweg.  Volgens Bert Laridon kunnen hierdoor de straten met 3 rijstroken al verminderd worden tot 2 rijstroken met éénrichtingsverkeer.  Daarnaast kan men op gevaarlijke stukken nu ook 2 volwaardige fietspaden aanleggen.  Tenslotte wordt ook het oversteken voor voetgangers veiliger.
Het systeem met een zogenaamd rond punt is volgens raadslid Bert Laridon alvast het overwegen waard, temeer het ook zijn voordelen heeft getoond in Staden en Kortemark.  En grote investeringen of aanpassingswerken zijn er niet aan verbonden.  Daarenboven zou het ook al de luchtkwaliteit in het centrum bevorderen want uit het eerder gevoerd onderzoek ‘Curieuzeneuzen’ was ook al gebleken dat deze op dit traject op vandaag slecht is.
Het Diksmuids stadsbestuur wou evenwel bij monde van burgemeester Laridon (CD&V) niet ingaan op de suggestie om dit alternatief te onderzoeken.  Zij wacht liever eerst de gevolgen van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg af die een grote invloed zal hebben op de doorstroming in het centrum.
Het ontlokte bij Groen-raadslid Gert Maertens wel de bedenking : hoelang zullen we nog moeten wachten op de Diksmuidse ring.  Voor hem was het maandagavond ook duidelijk dat men met dergelijke kleine ingrepen al veel kan realiseren.  Ook hij vroeg aan het stadsbestuur nu actie te ondernemen.  Toch liet het stadsbestuur zich niet vermurwen tot een eerste onderzoek van dit voorstel.
Volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) is de aanleg van de Diksmuidse omleidingsweg immers niet op de lange baan geschoven.  Hij verwacht dan ook een vernieuwde aanvraag voor de omgevingsvergunning in de loop van de maand september.  Maar hij wou zich evenwel niet vastpinnen op een termijn waarbinnen deze omleidingsweg alsnog zou kunnen gerealiseerd worden. (DLD)

Dansschool El Sanscha is intussen een vast begrip in Diksmuide.  Maar in de marge van dit dansproject, begon 12 jaar terug ook een dartsclub.  Ouders, aan het wachten op hun kinderen die aan het dansen waren, besloten toen immers hun wachttijd te vullen met een partijtje darts, zeg maar vogelpikken.  En zo ontstond ook aan de Kleine Dijk deze Diksmuidse dartsclub die intussen meer dan 20 leden telt en inmiddels ook openstaat voor iedereen, geoefend of niet, die wil gaan voor de magische “180”-worp.  Tijdens de laatste match van het seizoen mocht deze Diksmuidse dartsclub zondag haar kampioenen vieren : bij de mannen Johan Smagghe en bij de vrouwen Nadine Smagghe.

Op twee borden kan men iedere derde vrijdag van de maand tijdens één van de tien clubavonden, een pijltje gooien.  Per avond kunnen de leden twee matchen van 3 sets spelen.  En voor wie weleens verstek moet geven, er zijn ook nog altijd 3 inhaaldagen.  Winnaar is hij of zij, want er is zowel een competitie voor mannen als voor vrouwen, die het snelst 501 op het bord kan prikken.  Overigens zijn alle wedstrijden vriendschappelijk, er wordt vooralsnog niet geopteerd om te gaan voor officiële competities.
Intussen werd ook een heus bestuur gevormd met voorzitter Chris Decoodt, ondervoorzitter Johan Smagghe, secretaris Marc Riviere en penningmeester Patrick Acke.
Het voorbije seizoen werd kampioen Johan Smagghe, gevolgd door Karel Seys en Franky Dittilieu.  Bij de dames was kampioen Nadine Smagghe, gevolgd door Suzy Brion en Natacha Vanwelsenaere.
Wie ook wil aansluiten bij deze dartsclub is hiervoor welkom vanaf de eerste avond van het nieuwe seizoen, de derde vrijdag van de maand september.  Men kan hiervoor vooraf een seintje geven aan secretaris Marc Riviere.  Hiervoor  klik hier. (DLD)