De Diksmuidse afdeling N-VA denkt na over haar toekomst, dat kon vrijdagavond vernomen worden van hun fractieleider Koen Coupillie op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Toen ze een jaar terug op de nieuwjaarsdrink nog dachten in het bestuur te kunnen raken, wisten ze niet dat op datzelfde ogenblik CD&V, SP.a-open en Idee Diksmuide al een voorakkoord hadden afgesloten.  Moet N-VA hieruit zijn lessen trekken, blijft ze principieel, blijft ze verwachten dat de democratische logica gevolgd wordt en blijft ze dan misschien ook wat naïef?  Of kan het inderdaad niet anders dan het spel mee te spelen als ze ooit Diksmuide wil veranderen?  Het is volgens Koen Coupillie de vraag waar het nieuwe N-VA-bestuur straks ernstig moet over nadenken.  En dat nieuwe bestuur wordt later deze week aangesteld.

Koen Coupillie sprak als N-VA-fractieleider in de gemeenteraad de aanwezige N-VA-leden op de nieuwjaarsreceptie toe.  Zelf is hij afscheidnemend voorzitter van de Diksmuidse N-VA-afdeling.  Hij was alvast trots op zijn groep die ervoor zorgde dat zijn partij slechts 150 stemmen miste om de grootste partij van Diksmuide te worden.  Voor hem moet dit laatste dan ook de uitdaging bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 worden.
Maar hij wilde ook vooruit kijken naar de nabije toekomst en kon dan ook niet naast de klacht kijken die N-VA samen met SP.a-open en Groen tegen iedereen heeft ingediend die de onwettelijke dubbele voordrachtsaktes heeft ondertekend.  Voor N-VA verliest immers iedereen die dit doet alle autoriteit want hoe kan men wetten opleggen als men ze zelf niet respecteert.  En als burgemeester Lies Laridon zich luidop afvraagt of deze actie van de oppositie in het belang is van de Diksmuidelingen, dan is Coupillies antwoord volmondig “ja”.
Maar rustig de uitspraken van de rechtscolleges afwachten wil men ook niet doen bij N-VA.  Ze willen intussen positieve voorstellen formuleren in de gemeenteraad en met een kritische blik kijken naar het voor haar voorlopig stadsbestuur.  Al zijn de verwachtingen van N-VA bijzonder laag in wat Koen Coupillie omschreef als het overwegend mannenclubje van vijftigers en zestigers.  Daarvan verwacht hij dan ook geen nieuwe dynamiek voor Diksmuide.  Illustrerend hiervoor is dat men op vandaag, vier maanden na de verkiezingen, nog steeds niets vernomen heeft over de plannen van het nieuwe bestuur, aldus nog Koen Coupillie.
Verder zijn er in mei ook de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen en daarbij wordt Koen Coupillie de Diksmuidse vertegenwoordiger bij de N-VA-kandidaten.  Hij wordt eerste opvolger op de lijst voor het Vlaams parlement.  (DLD)

Tijdens het Festival van het Varkentje, die vorige week doorging in de Salons Saint-Germain en die een ode is aan chef-kok Jean Berquin, was er ook voor de 14de maal de vakwedstrijd voor de beste ambachtelijke preskop en het beste Breugelbuffet.  In de categorie professionelen behaalde de Diksmuidse slager Steven Vanacker van slagerij Nautilus uit de IJzerlaan brons met zijn preskop.  Goud was voor Kurt Warnez uit Egem Pittem.  In de categorie juniores waren geen ereplaatsen weggelegd voor Diksmuidse creaties van preskop.  En ook in de rubriek beste Breugelbuffet konden geen Diksmuidelingen de jury bekoren.  In deze jury zaten niet alleen sterrenchefs en de weduwe van Jean Berquin, ook Diksmuide was erin vertegenwoordigd door Frans Saint-Germain van eethuis Père et Mère, Tim Saint-Germain van de gelijknamige Salons, Annie De Meerleer, directeur GO! Atheneum Diksmuide en Ronny Vanhooren, plaatselijk journalist van De Standaard en Het Nieuwsblad.  Voor deze 14de uitgave van het Festival van het Varkentje zakten een goeie 800 aanwezigen af naar de Salons Saint-Germain. (DLD)