De varkenssector slaat alarm.  Sinds er Afrikaanse varkenspest werd gesignaleerd, ligt de varkensprijs in België op een bedenkelijk laag niveau.  De boerenorganisaties maken zich zorgen over de onhoudbare druk op de varkens- en biggenprijzen.  Het zorgt ervoor dat de Vlaamse varkensboeren moeten verder doen in overlevingsmodus, zo leest de Diksmuidse milieuactivist Peter Bossu in de landbouwpublicaties Boer & Tuinder en de Drietand.  Maar hij stelt zich meteen ook de vraag waarom er dan toch in Diksmuide nog steeds overal grote varkensstallen worden bijgebouwd?  Of dit een contradictie is, dat gingen we vragen aan Keiemnaar Marc Deprez, niet alleen gemeenteraadslid maar ook een sinds kort gewezen varkensboer die daarenboven vanaf 1 januari als schepen verantwoordelijk wordt voor het afleveren van de vergunningen voor de Diksmuidse varkensstallen.

Volgens Marc Deprez wordt er echter op vandaag gebouwd op basis van vergunningen die al meer dan een jaar terug werden afgeleverd.  En dat gebeurde in een periode waarin de varkensmarkt herstellende was.  Maar een markt waarin ook de familiale bedrijven verdwijnen om plaats te maken voor grotere bedrijven. Vaak zijn dat landbouwvennootschappen waarin de landbouwer zelf nog slechts voor een deel participeert. Deze grootschaliger bedrijven zorgen er volgens de Keiemnaar wel voor dat varkens gekweekt kunnen worden tegen lagere kosten.  Daarenboven wordt er nu ook geopteerd voor gesloten bedrijven met eigen mestverwerkingsinstallaties (foto) waardoor er ook minder transport nodig is.  Een goede tendens volgens hem die de sector gezonder moet maken maar de uitbraak van de Afrikaans varkenspest zorgt nu wel voor een instorting van de varkensprijzen.
Hierdoor denkt toekomstig schepen Deprez dat hij straks weinig vergunningen voor nieuwe Diksmuidse varkensstallen zal moeten afleveren.  Daarenboven worden door de huidige zieke varkensmarkt volgens hem ook de financieringen met argusogen bekeken.  De bouw van bijkomende Diksmuidse varkensstallen zal dan ook volgens hem de komende jaren eerder beperkt zijn. (DLD)