De website van de digitale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’ (www.westhoekverbeeldt.be) werd opgefrist. Het geheel kreeg een nieuwe lay-out en de stijl is beter aangepast aan het gebruik op mobiele toestellen. Een strak design met gele en zwarte accenten zorgt verder voor een mooi contrast met de beelden van toen. Het nieuwe logo ligt in dezelfde lijn. Met de nieuwe website wil men nog beter inspelen op de sociale media.

‘Westhoek verbeeldt’ is een digitale erfgoedbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Vrijwillige en professionele medewerkers werken sinds 2004 samen om dit erfgoed voor de toekomst te bewaren. De vrijwilligers gaan in hun eigen dorp op zoek naar unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten… De beelden, maar ook de verhalen die er aan vast hangen worden samen bewaard in een erfgoedbank. ‘Westhoek verbeeldt’ is een portaalsite. Men vindt er foto’s en kranten.
De missie van ‘Westhoek verbeeldt’ is dus oud beeldmateriaal uit de Westhoek op te sporen, te bewaren en zo veel mogelijk te ontsluiten. Momenteel staan meer dan 60.000 beelden online, allemaal met hun eigen verhaal. Die collectie van oude beelden geeft, samen met het achterliggende verhaal, een bijzondere inkijk in de geschiedenis van de Westhoek. Dat deze werking tot stand komt dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, is uniek te noemen, zo stellen de initiatiefnemers.  Men blijft dan ook continu op zoek gaan naar nieuwe manieren om de werking van ‘Westhoek verbeeldt’ in de kijker te plaatsen. Met de nieuwe website wil men dan ook nieuwe gebruikers aanspreken. Hiermee wil men het erfgoed van de Westhoek de aandacht geven die het verdient. (DLD)

www.westhoekverbeeldt.be