Weinig varkens in Diksmuide, het is uiteraard geen bericht van vandaag.  Momenteel is er immers een grote concentratie aan varkens in de Diksmuidse varkensbedrijven.  Maar zes eeuwen terug was het net andersom.  Toen waren er net weinig varkens in onze regio omdat varkens vooral leefden in bosrijke gebieden, in het open Diksmuidse landschap vond men meer schapen.  Maar door de inmiddels uitgevoerde inpoldering was in de periode van de 13de tot de 15de eeuw het overwicht al voor het rund.  Dat concludeert men alvast uit het archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd voor de rioleringswerken op de Grote Markt.  Toen werden daar dierlijke botten van de 13de tot de 15de eeuw terug gevonden die na verder onderzoek misschien voor nog meer antwoorden op nog onbeantwoorde vragen kunnen zorgen

Tijdens het terreinwerk en het zeven van de grondstalen, blijkt dat net zoals in andere middeleeuwse steden, ook in Diksmuide rund, schaap en varken de drie belangrijkste vleesleveranciers waren.  Er was een duidelijk overgewicht aan rund, schaap kwam in mindere mate voor en varken is het minst vertegenwoordigd.  Schelpdieren, vogels en vissen vormden verder slechts een aanvulling van het menu.  Het opgegraven dierlijk bot weerspiegelt wel de overgang van de schapenteelt naar de runderteelt.  Werd er tijdens de vroege middeleeuwen in onze regio meer aan schapenteelt gedaan, waarbij de wol belangrijk was voor de lakennijverheid, vanaf de 10de eeuw kwam er de inpoldering waardoor er meer graslanden kwamen geschikt voor runderen.  Deze laatsten werden zowel voor de vlees- als voor de melkproductie gebruikt.
Het archeozoölogisch onderzoek vormt meteen het laatste luik binnen het onderzoek van de Grote Markt. Vorige week vertrok het dierlijk botmateriaal vanuit het stadsarchief richting Brussel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht. En volgens schepen voor erfgoed Jan Van Acker hoopt men alvast nog meer antwoorden te krijgen.  Zoals op vragen welke soorten dieren er in het middeleeuwse Diksmuide waren en of dit enkel gekweekte soorten of ook wilde zoogdieren waren.  Daarnaast wil men ook de leeftijd van de dieren bij overlijden kennen en of dit te koppelen is aan de economische functie, zeg maar de vleesproductie versus de melkproductie.  Ook wil men weten hoe de verhouding zeevissen tegenover riviervissen was.  Tenslotte wil men ook de herkomst van het dierlijk bot kennen, of dit afkomstig is van de huishoudens in de buurt van de Grote Markt, dan wel of het om botmateriaal gaat dat na het houden van de markt op het marktplein achterbleef.  Tenslotte wil men ook nog weten of de Grote Markt zovele eeuwen terug bezocht werd door alle geledingen van de middeleeuwse maatschappij, zowel rijk als arm.  Het gevonden botmaterieel zou mogelijks op al deze vragen een antwoord kunnen geven.

Recent werd er nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de buurt van het Sint-Jansplein waar het vroeger CM-gebouw werd afgebroken.  Maar de archeologen lieten het stadsarchief weten dat er tijdens dat proefonderzoek niets werd gevonden. Het terrein was te zwaar verstoord en de archeologie werd bijgevolg niet bewaard. (DLD)