Het Diksmuids schepencollege wil dat er voortaan op de FairTradePicknick, die al vijf jaar wordt georganiseerd tijdens de Boter- en Kaasfeesten op pinkstermaandag, ook vlees wordt geserveerd.  Tot dusver opteerden de organisatoren van de trekkersgroep FairTradeGemeente, die groeide uit de Noord-Zuidraad, om in de Koning Albertstraat een vegetarisch menu te serveren.  Maar nu verplicht het Diksmuids stadsbestuur hen dat men er voortaan kan kiezen tussen vlees en vegetarisch.  Maar toen dit nieuws woensdag bekend raakte, stootte dit op heel wat ongeloof.  Het zorgde voor een storm van protest waarbij de vraag steeds luider klonk of een stadsbestuur haar eigen ideeën en visies kan opleggen aan een dergelijke organisatie.

Voor het stadsbestuur is het duidelijk.  FairTrade is meer dan vegetarisch en lokaal duurzaam geproduceerd vlees kan ook FairTrade zijn.  Dus moet er straks ook tijdens de FairTrade-picknick vlees geserveerd worden.  En vermits de organisatoren voor hun werking in het algemeen en voor hun picknick in het bijzonder kunnen rekenen op de logistieke steun van de stadsdiensten, rechtvaardigt dit voor het schepencollege haar beslissing om de verplichting van een vleesmogelijkheid op te leggen.
Toch is te horen bij de trekkersgroep FairTrade dat ze nooit gesteld heeft dat alleen vegetarisch FairTrade kan zijn.  Wel heeft men bij de start van de FairTrade-picknick gekozen voor een vegetarisch menu omdat er op de Boter- en Kaasfeesten nog niets vegetarisch was.  En nochtans zijn boter en kaas ook al op zich vegetarische producten.  Hun vegetarische keuze was dan ook niet negatief anti-vlees, zo vernemen we nog van Rik Maekelberg van de trekkersgroep.  Wel kan niet ontkend worden dat vegetarisch een kleinere impact heeft op milieu en klimaat, een op vandaag actueel thema waar men binnen de trekkersgroep FairTrade echter al vijf jaar terug mee bezig was.  Meteen waren deze Boter- en Kaasfeesten ook een mooi uithangbord waar bezoekers konden ervaren dat vegetarisch ook lekker kon zijn.  Vijf jaar lang werd deze formule geduld, al was er al vaker hierover gemor te horen op het stadhuis.  Maar met de coalitiewissel wordt het gemor meteen een verplichting van het nieuwe bestuur.
Hoe het nu verder moet met de FairTradePicknick is nog niet duidelijk.  Allereerst moet de trekkersgroep kiezen of ze voortaan de keuze zal geven tussen vlees en vegetarisch.  Daarnaast is er ook een logistiek probleem.  Bij de organisatie van de picknick werd er immers tot dusver ook gebruik gemaakt van de koeling en de wasruimte in de Boterhalle.  Maar vermits de accommodatie van de Boterhalle niet langer bruikbaar is, zorgt dit voor een bijkomend probleem voor de organisatoren.  De onzekerheid rond de toekomst van de FairTrade-picknick is dus woensdag alleen maar groter geworden.  En intussen rijpt er binnen het schepencollege nog een tweede ingreep voor deze picknick die men voortaan wil laten doorgaan in het kader van Park op Stelten op 15 augustus.
Of Diksmuide tenslotte ook zal ingrijpen bij de organisatie van de Instuif in het kader van 11.11.11-actie is ook de vraag.  Want ook daar wordt de inmiddels legendarische spaghetti geserveerd, ook zonder vlees.  De Noord-Zuidraad is ook daar mede-organisator.  En vermits ook dit adviesorgaan kan rekenen op de logistieke steun van de stadsdiensten, zou het stadsbestuur ook daar het opleggen van haar visie mee kunnen rechtvaardigen.
Legt Diksmuide op vandaag de verplichting op om ook vlees te serveren op een vegetarische picknick, in omgekeerde richting zou het evenwel niet de bedoeling zijn om op zeg maar barbecues verplicht vegetarische schotels te moeten serveren, zo vernemen we nog van schepen van duurzaamheid Marc Deprez.  Dergelijke barbecues worden immers zelden logistiek ondersteund door stadsdiensten.  Maar wat met organisaties die stedelijke subsidies krijgen?
Vandaag heerst dan ook de vraag op welke domeinen het Diksmuids schepencollege nog haar visie of ideeën wil opleggen bij adviesorganen of organisaties waaraan ze logistieke steun of subsidies verleent.
Intussen heeft met deze beslissing Diksmuides naam als FairTrade-gemeente wel aan geloof ingeboet.  Schepen van Noord-Zuid Gaby Verstraete wenste intussen hierrond geen publieke verklaringen af te leggen. (DLD)