Op de voorbije bijeenkomst van het Kaaskerks bewonersplatform, beloofde schepen van dorpen Marc Deprez om een oplossing te zoeken voor de verkeerssituatie aan de IJzerdijk.  De Kaaskerkenaars zien immers met lede ogen dat de weg tussen de Hoge Brug en de Dodengang nu samen met de Dodengangstraat als sluipweg wordt gebruikt door automobilisten die de trajectcontrole tussen Kaaskerke en Pervijze willen ontwijken.  Vooral het gedeelte van de heraangelegde IJzerdijk met de wandel- en fietsboulevard krijgt hierdoor nu vaak te snelrijdend onaangepast verkeer te verwerken.  De schepen kwam reeds verschillende malen de situatie ter plaatse bekijken en kon de Kaaskerkenaars enkel bijtreden in hun bezorgdheid.  In eerste instantie heeft schepen Deprez nu een waarschuwingsbord voor die hoge snelheid laten plaatsen.  Vervolgens zal de komende weken de situatie verder geëvalueerd worden waarna eventuele bijkomende maatregelen in overweging kunnen genomen worden. Intussen zorgt intussen ook de wandel- en fietsboulevard vaak voor discussies tussen wandel- en fietsgebruikers.  Duidelijkheid over gebruiksregels lijkt zich op te dringen om peis en vree te bewaren op enkele tientallen meters van … de Dodengang. (DLD)