3_mussenbrugVoormalig schepen van leefmilieu Peter Bossu wil zich blijvend inzetten voor de Handzamevallei.  Reeds meer dan een kwart eeuw zet hij zich intussen in voor het behoud van dit stukje natuur in Diksmuide.  De laatste jaren was dit als schepen maar nu hij van het politiek forum werd verbannen door de kiezer,heeft hij nu een nieuw forum gevonden.  Hij heeft een nieuwe facebookgroep in het leven geroepen : “Herstel voor de Handzamevallei! Project 3 Mussen” die intussen bijna 350 leden telt.  Peter Bossu ontkent wel hiermee een schaduwschepen of schoonmoeder te willen worden van huidig schepen Karline Ramboer.

Peter Bossu ontkent dus alvast dat hij ook maar enig wantrouwen zou hebben in de nieuwe schepen die overigens ook van SP.a-open-signatuur is.  Integendeel zelfs want volgens de voormalige schepen zijn rond het verderzetten van het 3 Mussen-project al afspraken gemaakt met schepen Ramboer.  Toch vindt hij het wel noodzakelijk druk te blijven uitoefenen zodat er, ook na de 3-Mussenbrug (foto) en de 2de fase van het herstelplan voor natuur en landbouw in de Handzamevallei, nog meer volgt.  Via de facebookgroep, die met foto’s en tekst regelmatig nieuws zal brengen over het project, wil hij dan ook verder informeren en bondgenoten zoeken.  En die groep moet dan verder kunnen uitgroeien tot een 3-Mussengroep, een groep om te waken, te stimuleren en te overleggen, aldus Bossu.  Wie wil meewerken aan de 3 Mussengroep kan hiervoor een mailtje sturen naar peter.bossu@skynet.be.

Schepen Karline Ramboer stelt alvast als schepen van leefmilieu volledig achter het 3 Mussen-project voor de Handzamevallei te staan.  Ze onderstreept dan ook dat de verdere afwerking van het project met de schepenwissel niet in gevaar komt.  Overigens zijn de werken aan de 3 Mussenbrug al gestart, werken die ze reeds ging bezoeken.  Ook de 2de fase van de werken in de Handzamevallei zijn gestart en hierover heeft schepen Ramboer al overleg gehad met IJzer en Polder.  Ook voor haar is het 3 Mussenproject een waardevol project.  Ze deelt dan ook de bekommernis met haar voorganger dat het wordt verder gezet.  Ze ziet dan ook de facebookgroep niet als een bedreiging, wel als een positieve bevestiging van een groep mensen die bekommerd is om het natuurherstel.  Overigens zal zij zich ook eerstdaags aansluiten bij deze groep.

Tenslotte kon Peter Bossu nog meegeven dat binnenkort Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege een bezoek zal brengen aan het 3-Mussen-project. (DLD)