De politieraad van politiezone Polder heeft woensdagavond een valse start genomen.  Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode krijgt ook dit bestuursorgaan van de politiezone nieuwe leden die afgevaardigd worden door de gemeenteraden van de gemeenten die de zone vormen.  Voor zone Polder zijn dat Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst.  Maar in de Houthulstse gemeenteraad liep het verkeerd bij de verkiezing van de leden voor de politieraad.  Door een administratieve dwaling werd volgens Houthulsts burgemeester Joris Hindryckx deze verkiezing nietig verklaard zodat meteen ook de politieraad zelf maar deels kon geïnstalleerd worden met de leden van de overige drie gemeenten.  Een volwaardige agenda kon daarom niet afgewerkt worden, er was alleen de eedaflegging van de afgevaardigden van Kortemark, Koekelare en Diksmuide en de vaststelling van twee voorlopige twaalfden zodat er voldoende budget vrij gemaakt werd om de werking van de politiezone niet in het gedrang te brengen.  Tegen de volgende bijeenkomst van de politieraad zou de stemming in de Houthulstse gemeenteraad hernomen worden zodat aansluitend de politieraad van politiezone Polder dan wel volwaardig kan starten.

Naast de afgevaardigden van Koekelare en Kortemark legden ook zes gemeenteraadsleden uit Diksmuide de eed af .  Voor N-VA is dat Koen Coupillie, voor Idee Diksmuide Jonas Debaillie en Joël Van Coppenolle, CD&V wordt vertegenwoordigd door Raf Goemaere en Bart Laleman en Kurt Vanlerberghe wordt afgevaardigd door SP.a-open.  Vermits de vier burgemeesters van de zone ook het politiecollege vormen die het dagelijks bestuur waarneemt, maakt ook burgemeester Lies Laridon (CD&V) deel uit van de politieraad.  En gezien Diksmuide de grootste gemeente is van zone Polder wordt Lies Laridon meteen ook voorzitter.
Van de vrij gekomen tijd door het ontbreken van een volwaardige agenda, maakte korpschef Johan Geeraert woensdagavond ook gebruik om de werking van zijn korps voor te stellen aan de leden van de politieraad waar Houthulst overigens vertegenwoordigd werd door de vroegere leden.  Maar de voorstelling zal ongetwijfeld vooral leerrijk geweest zijn voor de nieuwe leden van de raad.
Wij leerden uit de voorstelling alvast dat politiezone Polder een jaarlijkse kostprijs heeft van een goeie 60 euro per inwoner.  Op vandaag kan men hiervoor rekenen op 93 medewerkers, verdeeld over 7 locaties in een zone die bijna 30.000 hectaren groot is, 48.192 inwoners telt en een maximale doorsnede heeft van 23 kilometer.  Maar ondanks deze grote afstanden slagen de interventieploegen er toch in om gemiddeld 15 minuten na een oproep ter plaatse te zijn.  En interventies zijn er, gemiddeld 25 per dag.  De top 5 van de 8.905 interventies die er in 2018 waren zijn sociale problemen (503 interventies), gevolgd door verkeersongevallen (427), onbeheerde dieren (357), vechtpartijen (356) en parkeerproblemen (192).
Ook snelheidscontroles is een bij het brede publiek bekende activiteit van het korps.  In 2018 werden bij bemande controles 114.777 voertuigen gecontroleerd en daarvan waren er 12.476 in overtreding.  Er werden ook 5.957 voertuigen gecontroleerd tijdens alcoholcontroles en daarvan waren er 237 onder invloed.  Anders is het gesteld met drugsgebruik achter het stuur.  Van de 146 gecontroleerde wagens waren er 88 onder invloed.  Een topper voor de zone maar dit heeft zijn reden want wagens waarvan de eigenaars een drugsverleden hebben en die herkend worden door de 4 vaste en de mobiele ANPR-camera worden sowieso onderworpen aan een controle.
Op basis van de resultaten uit het verleden heeft politiezone Polder zich tenslotte voor de volgende bestuursperiode 4 belangrijke aandachtspunten gegeven : verdovende middelen, diefstallen en inbraken, verkeersveiligheid en intrafamiliaal geweld.  En dan rest er de wellicht nog grootste bekommernis van de korpschef voor de volgende bestuursperiode: de realisatie van het nieuw politiekantoor.  Maar ook daarvoor is het natuurlijk eerst wachten op de Houthulstse leden van politieraad vooraleer er hiervoor knopen kunnen worden doorgehakt. (DLD)