Van 7 juli tot en met 25 augustus is er de 19de uitgave van het gratis kunstenfestival Stad Onderstroom.  En dit jaar kunnen de organisatoren voor ondermeer de tentoonstelling gebruik maken van de gebouwen van de vroegere bloemmolens.  Eigenaar Verdium Development uit Harelbeke zet de deuren van dit stukje Diksmuids erfgoed graag open voor de hedendaagse kunstenaars.  Meer nog, volgens mede-eigenaar Diederik Vervisch wil men de beleving van dit artistiek project verder zetten.  Bedoeling is volgens hem immers om van de twee torens een gemengd project te maken waar zowel residentieel, het wonen, als het niet-residentieel, zeg maar het werken aan bod kunnen komen.  De voorbije maanden werden al onderhandelingen gevoerd met de diensten van Onroerend Erfgoed en intussen werd ook een architectenbureau aangesteld die nog dit najaar een masterplan zal voorleggen.  De aanzet voor het derde leven van de Diksmuidse bloemmolens is gegeven.

Toen de Diksmuidse bloemmolens in 1996 werden overgebracht naar een nieuw complex op het industrieterrein Heernisse, werd het hele domein verkocht.  Het omliggende industrieterrein werd een woonerf, Hof ter Bloemmolens.  De torens zelf zouden onderdak bieden aan een prestigieus museum Westoria die enerzijds de ontstaansgeschiedenis van de Westhoek bracht en anderzijds het leven toonde van de graankorrel die eindigt in het dagelijks brood.  Intussen was het gebouw van deze industriële maalderij wel beschermd, samen met alle machines en de historische uitrusting die er nog stond.  Voor het agentschap Onroerend Erfgoed  had het complex immers een grote industrieel-archeologische waarde.  Maar korte tijd na zijn opening moest het museum Westoria in 2006 al zijn deuren sluiten.  Uiteindelijk zouden de torens meer dan 10 jaar leeg staan tot Verdium Development Harelbeke het in 2017 kocht.  En dan was het wachten op de nieuwe herbestemming van de … herbestemming.  Dinsdagavond heeft de nieuwe eigenaar al een tipje van de sluier opgelicht.

Herbestemmingscoördinator Erfgoed Studio uit Oostkamp heeft de voorbije maanden, op vraag van de eigenaar, een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd.  Vooral de haalbaarheid was volgens Christophe Soulliaert daarbij belangrijk.  En gezien het beschermd statuut van niet alleen de torens maar ook van een deel van de aanwezige machines, was overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed hierin heel belangrijk.  Daarnaast werd ook contact gezocht met de verschillende overheden.  Na maandenlang intens overleg heeft men nu zicht op de mogelijkheden van dit toch wel waardevol en uniek gebouw.
Architect-zaakvoeder van PM-Architecten, die zijn kantoren heeft in Ronse en Gent, is nu aansluitend aangesteld om een concept te distilleren en een masterplan uit te werken tegen de herfst van dit jaar.  Vervolgens zal gekeken worden om de nodige vergunningen te krijgen.  Voor het gemengd residentieel en niet-residentieel project, wil men voor dit tweede luik de komende maanden ook partners zoeken bij zeg maar bedrijven of verenigingen die ook een deel van de torens willen en kunnen invullen.  Tenslotte wil men ook het openbaar domein meer verweven met het gebouw.
Wanneer de Bloemmolens opnieuw tot leven zullen komen, is nog niet duidelijk maar met het startschot dat dinsdagavond werd gegeven, heeft de nieuwe eigenaar alvast aangetoond dat hij de voorbije twee jaar niet heeft stil gezeten en dat het voor hem alvast duidelijk is dat er na 12 jaar van leegstand nog steeds een toekomst is voor de Diksmuidse bloemmolens. (DLD)