Schepen Bossu (SP.a-open) heeft aartsbisschop André-Joseph Leonard uitgenodigd naar Diksmuide voor een open debat rond zijn boek waarin de aartsbisschop controversiële uitspraken deed rond Aids.  Opmerkelijk is dat Peter Bossu deze uitnodiging per mail naar het aartsbisdom heeft verstuurd in zijn functie van schepen.  Weliswaar stelt hij in zijn schrijven wel de uitnodiging te versturen zowel als burger als schepen.  Maar het mailbericht is alleen ondertekend door Peter Bossu als schepen voor leefmilieu, toerisme, cultuur, evenementen, dierenwelzijn en archiefbeleid.  In een reactie stelt burgemeester Lies Laridon (CD&V) dat niettegenstaande de uitnodiging werd ondertekend door Peter Bossu als schepen, dit om een louter persoonlijk initiatief gaat en dat dit bijgevolg geen uitnodiging is die uitgaat van het Diksmuids schepencollege.  Deze uitnodiging is bijgevolg nooit ter sprake gekomen op een bijeenkomst van het schepencollege.

Peter Bossu heeft het moeilijk met Leonards uitspraken waar het gaat over homofilie, aids en voorbehoedsmiddelen.  Hij waant zich dan ook in de donkere middeleeuwen met Leonards uitspraken dat aids een vorm van rechtvaardigheid is.  Voor Bossu kunnen dergelijke uitspraken in 2010 niet meer, laat staan dat hij ze begrijpt.  Hij meent dat ze er enkel kunnen toe leiden dat de aartsbisschop zijn kerk kapot wil maken.  Zelfs voor Bossu onbegrijpelijk vandaar dat hij dan ook graag verduidelijking wil krijgen.  Hij heeft dan ook een uitnodiging verstuurd naar het aartsbisdom met verzoek aan Mgr Leonard om naar Diksmuide te komen voor een open debat.  De Diksmuidse schepen is ervan overtuigd dat dit debat zal kunnen doorgaan in een propvolle zaal, de samenleving davert immers al te veel onder Leonards uitspraken.