Rotary Club Diksmuide 86XX heeft een wedstrijd opgestart om het Diksmuids verenigingsleven te steunen.  In plaats van zomaar financiële steun te geven, wil men bij Rotary de lokale jeugd of sociale verenigingen een steuntje in de rug geven met een wedstrijd, zo vernemen we van voorzitter Hein Hoet.  Met het project “Smaak 19”, een culinaire kunstveiling met diner die doorgaat op 27 april in de Salons Saint-Germain, wil men eerst geld bijeen sprokkelen en dat vervolgens met de wedstrijd “Be The Inspiration” teruggeven aan de lokale gemeenschap.

Bij deze wedstrijd wordt op zoek gegaan naar projecten die het best aanleunen bij de wereldwijde actiedomeinen van Rotary, zo vernemen we verder van voorzitter Hein Hoet.  “Sociale en jeugdverenigingen, maar ook individuele bewoners met een eigen inspirerend project, kunnen deelnemen. Van alle inzendingen zal een zorgvuldig gekozen jury de 5 beste projecten aanduiden. Zij kunnen een cheque verwachten van 250 tot maar liefst 1500 euro.”  Rotary mikt voor zijn wedstrijd dus op individuen, jeugdverenigingen en verenigingen die het sociaal welzijn van de plaatselijke mensen of in de wereld door plaatselijke mensen duurzaam bevordert.  Indien mogelijk moet dit ook zo dicht mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van Rotary zelf.
Rotary International is een vrijwillige non-profitorganisatie. Projecten die gesteund worden kaderen in een van de volgende zes actiedomeinen: vrede en conflictpreventie/conflictbeheersing, preventie en behandeling van ziekten, water en sanitaire voorzieningen, gezondheid van moeder en kind, basisonderwijs en geletterdheid, economische en gemeenschapsontwikkeling. Daarnaast heeft Rotary International sinds 1979 ook een grote betrokkenheid bij het polio-vrijmaken van de wereld.

Verenigingen of individuen die zich intensief en duurzaam inzetten voor de jeugd of voor een sociaal doel, kunnen een aanvraag met motivatiebrief indienen tegen 30 april.  Dit kan per mail via hein@kantoorhoet.be of per post naar Rotary Diksmuide p/a Kantoor Hoet & De Keyser, Woumenweg 50 te 8600 Diksmuide.  In de motivatiebrief omschrijft men wat zijzelf of de vereniging doet en motiveert en wat men met de financiële middelen van Rotary Diksmuide zou doen.  Uit alle inzendingen zal een jury een selectie maken van de 5 beste en origineelste inzendingen.  Tijdens een slotreceptie op 23 mei zal aan de 5 geselecteerde projecten de financiële steun overhandigd worden. (DLD)