Nutsbedrijf Fluvius wil vanaf begin 2019 een pilootproject opstarten waarbij ze met glasvezel een supersnel internet mogelijk wil maken. Deze superkabel zou één netwerk vormen waar alle operatoren als Telenet en Proximus gebruik kunnen van maken.  Voor Diksmuids burgemeester Lies Laridon, die eveneens in de raad van bestuur van Fluvius zetelt, is het voor Diksmuide uitermate belangrijk dat reeds bij dit proefproject het glasvezelnetwerk in Diksmuide zal aangelegd worden.  Vooral voor de landelijke gebieden zou dit in Diksmuide belangrijk kunnen zijn.  Landbouwers luidden immers al eerder dit jaar de noodklok.  Zij moeten voor hun administratie van hun landbouwbedrijf steeds meer terugvallen op digitale aangiftes maar worden evenzeer geconfronteerd met een te traag internet in de landelijke gebieden.  Een glasvezelnetwerk zou daarin verandering kunnen brengen.

Fluvius is het nieuw netbedrijf dat op 1 juli ontstond uit de fusie van Eandis en Infrax. Fluvius werd daarmee het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen en levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. Ze zijn actief als beheerder van de distributienetten voor aardgas en elektriciteit, riolering, kabeldistributie en warmte.
Nu wil Fluvius ook 30 miljoen euro in een proefproject voor supersnel internet pompen.  Daarvoor zal ze vanaf 2019 een glasvezelnetwerk uitrollen in delen van Genk, Gent, Poperinge, Antwerpen en dus ook Diksmuide.  Voor Diksmuids burgemeester Lies Laridon moet een dergelijk glasvezelnetwerk van Fluvius, als dit ook na dit proefproject verder kan uitgerold worden, garanderen dat overal in Vlaanderen gezinnen toegang hebben tot een supersnel netwerk.  Gezien deze uitrol ook in landelijke en dunbevolkte gebieden zal gebeuren wordt dit een uitermate belangrijk project voor Diksmuide waar de huidige beperkte internetmogelijkheden in het Diksmuids buitengebied op vandaag nog zorgen voor administratieve problemen in de landbouwbedrijven.
Of dit proefproject in Diksmuide ook in zijn eerste proeffase al zal uitgerold worden in deze landelijke gebieden ligt nog niet vast.  Volgens Lies Laridon moeten de exacte gebieden, net als de juiste timing, nog vastgelegd worden. CD&V van burgemeester Laridon had al een beter internet in het landelijk gebied voorzien in haar verkiezingsprogramma bij de voorbije  gemeenteraadsverkiezingen. (DLD)