Op de jongste gemeenteraad werd vorige week maandag het heetste hangijzer doorgeschoven naar de verkeerscommissie van vrijdag laatstleden. Of men nu opnieuw, komende van de Grote Markt of het Vrijheidsplein, linksaf richting Oostende mocht rijden, het stadsbestuur stelde toen voor eerst het advies van de verkeerscommissie in te winnen.  In dat adviesorgaan zitten naast politieke vertegenwoordigers immers ook leden van de administratie Wegen en Verkeer en de stadsdiensten en leden van politiezone Polder.  Maar een advies kwam er vrijdag niet want grote afwezige op de bijeenkomst was politiezone Polder.  Het punt werd dan ook meteen doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst van de verkeerscommissie.  En dat is pas op 11 januari volgend jaar.

De leden van de verkeerscommissie die vrijdag wel aanwezig waren, stelden voor om een politieadvies te vragen.  Daarin zouden alle mogelijkheden kunnen opgenomen worden waaraan meteen ook alle gevolgen kunnen gekoppeld worden.  Dit advies kan verder ook onderbouwd worden door wijkagenten erbij te betrekken en tellingen uit te voeren.
Alvast één standpunt kon wel al genoteerd worden, dat van de fietsersbond.  Hun vertegenwoordiger Rik Maekelberg liet optekenen dat de fietsersbond voorstander is van het behoud van het verbod om daar opnieuw linksaf te slaan.  Bij de fietsersbond vreest men immers dat een opheffen van dit verbod zal leiden tot sluipverkeer in de Generaal Baron Jacquesstraat.  En dat zou dan op zijn beurt het fietsen in de Generaal Baron Jacquesstraat onveilig maken.

Van zonechef Johan Geeraert vernemen we dat politiezone Polder niet aanwezig kon zijn op de bijeenkomst van de verkeerscommissie om de heel eenvoudige reden dat er niemand beschikbaar was.  Er gebeuren immers volgens hem binnen politiezone Polder nog veel andere dingen dan een bijeenkomst van de verkeerscommissie.  En ook bij die andere zaken wordt steevast verwacht dat de politiemensen participeren.
Toch zal het niet PZ Polder zijn die zal beslissen of men er al dan niet opnieuw mag linksaf slaan.  Die beslissing laat korpschef Johan Geeraert liever over aan de wijsheid van de beleidsmakers.  Maar voor hem moet deze beslissing wel ruimer gezien worden dan een punctueel fenomeen.  Voor de zonechef is het immers slechts één element in een ruimer verkeersleefbaarheidsplan.

De Diksmuidse gemeenteraad zal bijgevolg bij haar volgende samenkomst op maandag 17 december nog niet kunnen beschikken over het advies van de verkeerscommissie.  Gezien de volgende bijeenkomst van dit adviesorgaan pas voorzien is op 11 januari, kan men zich ten vroegste buigen over dit advies tijdens de gemeenteraad van eind januari.  Meteen is dan ook al de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd zodat het aan het nieuw stadsbestuur zal zijn om deze knoop door te hakken. (DLD)