Diksmuide wil tijdens deze bestuursperiode zijn burgers laten participeren bij het reilen en zeilen in de stad.  Maar deze koerswijziging in het beleid lokt al heel wat reacties uit.  Zo roept de op komst zijnde volksraadpleging rond de verkeerssituatie in de Kruisstraat (foto) al vragen op in Esen en ook het startmoment waarop voorstellen voor het beleidsplan konden gegeven worden bleek niet de verhoopte opkomst te hebben.  Op de voorbije gemeenteraad omschreef N-VA-fractieleider Koen Coupillie dit als twee participatie-dieptepunten.  Maar voor schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) ligt de oorzaak van het feit dat meningen verdeeld zijn alvast niet bij het stadsbestuur.  Diksmuide wil enkel dat iedereen zijn mening kan geven en dat kan volgens de schepen in de dorpen het best in samenwerking met de bewonersplatforms.  Voor hem is het in het algemeen belang dat burgers hun stem mogen en kunnen laten horen.

Toch had Koen Coupillie op de gemeenteraad zijn bedenkingen bij Diksmuides participatieproject. Als maar 4 onafhankelijke burgers van de 16.700 inwoners opdagen om mee te werken aan het uitzetten van de krijtlijnen voor de volgende 6 jaar, dan kan dit signaal van de burger aan het bestuur niet duidelijker zijn.  Voor de N-VA-fractieleider ligt de oorzaak van de houding van de Diksmuideling ook bij de recente politieke ontwikkelingen.  Voor hem is de kiezer immers niet gerespecteerd omdat er gekozen werd voor een voorakkoord die geen afspiegeling is van de Diksmuidse bevolking.  Daarnaast is er in de gemeenteraad ook al geen samenwerking tussen meerderheid en oppositie.
Voor Esenaar Koen Coupillie ligt ook de tussenkomst van schepen voor dorpenparticipatie Marc Deprez tijdens de bijeenkomst van het Esens bewonersplatform zwaar op zijn lever, en volgens hem ook op dat van menig Esenaar.  Schepen Deprez wil immers de Esenaars vragen naar hun mening : willen ze de huidige aangepaste verkeerssituatie met uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Kruisstraat behouden, of keren ze terug naar de vroegere situatie.  Overbodig voor Coupillie, hierin gesteund door menig lid van het bewonersplatform want er waren vroeger rond de aangepaste verkeerssituatie al overlegmomenten waarop veel Esenaars aanwezig waren, zo gaf Koen Coupillie de gemeenteraad mee.  Dat men nu opnieuw de Esenaars wil laten spreken, heeft er volgens de N-VA-fractieleider enkel voor gezorgd dat er tweedracht is gekomen in Esen.  Schepen Deprez kan voor hem geen participatie organiseren als men mensen, die al jaren belangeloos participeren, schoffeert. Voor Koen Coupillie torpedeerde Marc Deprez dan ook een mooi project in Esen als dienstbetoon voor zijn eigen landbouwers-achterban.

Deze laatste uithaal van Koen Coupillie klasseert Marc Deprez enkel als een zoveelste persoonlijke aanval van de N-VA-fractieleider aan zijn adres. De huidige verkeerssituatie in de Kruisstraat bezorgt volgens Marc Deprez immers niet alleen de landbouwers onnodig een extra omleiding, iedereen moet 1,6 kilometer omrijden door het Esens centrum.  Hij blijft dan ook achter zijn voornemen staan om iedere Esenaar de kans te geven hierover zijn mening te geven.  (DLD)