De sociale woonmaatschappij IJzer en Zee wil aan het rond punt in Kaaskerke, op het terrein van de vroegere Kaaskerkse jongensschool, een woonproject bouwen met een mix van sociale koop- en huurwoningen.  Het terrein ligt echter in overstromingsgebied.  Om toch de maximale capaciteit van het terrein te benutten, keek men in de richting van de architect om een creatieve oplossing te bedenken. De Diksmuidse SOM-architecten kozen voor woningen met verlengde paalfunderingen zodat het terrein effectief kan overstromen onder de woningen door.  Elke zogenaaamde paalwoning kan via een bruggetje en passerellen bereikt worden.

Het dossier van dit woonproject heeft al een lange weg achter de rug.  In eerste instantie werd een kleiner terrein gekocht aan het Kaaskerks rondpunt.  Dat zou plaats bieden voor 7 woningen.  Toen de mogelijkheid kwam om ook het achterliggend terrein aan te kopen aan het Diksmuids OCMW, werd deze kans door IJzer en Zee met beide handen gegrepen want hierdoor kon men extra woningen bouwen.  Maar omdat de aankoop gepaard ging met het verkrijgen van subsidies, duurde het nog een hele poos vooraleer de aankoop effectief kon doorgaan.
Maar intussen was de wetgeving rond de watertoets verstrengd, zo vernemen we van Bert Laridon van SOM-architecten.  Een verhoging van het achterliggend terrein was niet meer toegelaten.  Maar gezien alle woningen effectief in overstromingsgebied liggen, moet alle water gebufferd worden op eigen terrein.  Volgens Bert Laridon waren er twee mogelijkheden.  Ofwel bouwde men op het achterliggend terrein geen woningen, wat voor IJzer en Zee geen echte optie was, ofwel ging men voor een creatieve oplossing.  Bert Laridon en zijn team gingen voor de tweede mogelijkheid.
SOM-architecten tekende een project met 17 wooneenheden.  Omdat er op deze plaats al sowieso paalfunderingen nodig waren, werd beslist om deze bij wijze van spreken wat langer te maken en de vloerplateaus van de achterste woningen te laten zweven boven het maaiveld.  Zo kan het terrein achteraan overstromen onder de woningen door.  De voorziene centrale weg mag wel beperkt verhoogd worden.  Via een bruggetje en passerellen wordt elke woning bereikt.
Negen van de 17 wooneenheden staan op palen en bestaan uit 5 gekoppelde eenheden met 2 bouwlagen en 4 appartementen.  Twee appartementen bevinden zich op het gelijkvloers, twee op de verdieping.  Daarnaast zijn er nog acht woningen.  Door de woningen te koppelen en te stapelen en verder parkeerplaatsen te groeperen, zijn SOM-architecten erin geslaagd om nog ruim plaats te voorzien voor groen en speelterrein.  Verder heeft nog elke woning een private tuin of ruim terras.  Volgens Patrik Vercruysse, directeur bij woonmaatschappij IJzer en Zee zullen nog slechts 3 van de 17 wooneenheden kunnen verkocht worden, de overige 14 zullen in de sociale verhuurmarkt komen.
De bouwaanvraag is lopende en de start van de bouwwerken is voorzien halfweg 2020. (DLD)