Recht is gesproken.  De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft geoordeeld dat er in Diksmuide geen twee voordrachten getekend werden en dat bijgevolg zowel de schepenen Marc De Keyrel (CD&V), Martin Obin (CD&V) en Marc Deprez (Idee Diksmuide), evenals de voorzitter van de gemeenteraad Katleen Winne (Idee Diksmuide) en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Jan Van Acker (Idee Diksmuide) (foto) hun mandaat kunnen behouden.  Naar aanleiding van deze uitspraak doet burgemeester Lies Laridon (CD&V) nu een oproep naar de verenigde oppositie die de klacht had ingediend om de strijdbijl te begraven.  Maar SP.a-open heeft nu reeds bij monde van raadslid Bieke Moerman laten weten tegen dit vonnis in beroep te gaan bij de Raad van State.  Of dit ook deze maal met de voltallige oppositie zal gebeuren, is nog de vraag.  Er lijkt immers al een klein barstje op te treden in het oppositieschild.

Volgens burgemeester Lies Laridon werden alle argumenten van de oppositie van tafel geveegd, de rechter volgde hun raadsman in de stelling dat het eerste betwiste document uit februari 2018, door de oppositie omschreven als een voordrachtakte, moet beschouwd worden als een intentieverklaring.  Er kan voor de rechter alleen sprake zijn van een tweede voordrachtakte indien deze zou getekend zijn na de verkiezingen van oktober 2018.  Voor burgemeester Laridon is deze beslissing in zoverre duidelijk dat men maar beter onmiddellijk de juridische strijd kan staken.  Ze hoopt dat de oppositie eindelijk de verkiezingsuitslag zal respecteren die zorgde dat CD&V als grootste partij samen met Idee Diksmuide als grote overwinnaar van de verkiezingen samen het stadsbestuur vormen.  Voor eerste schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) is het duidelijk dat de rechter brandhout heeft gemaakt van de argumentatie van de oppositie.  Voor hem verdwijnt hiermee een zwaard van Damocles dat de voorbije maanden toch een verlammend effect had op de werking van het stadsbestuur.  De duidelijke taal van het arrest kan voor hem moeilijk teniet gedaan worden bij een beroepsprocedure voor de Raad van State.  Beide politici roepen de oppositie dan ook op te stoppen met juridisch ruzie te maken voor de rechtbank en nu eindelijk te doen waarvoor ze verkozen zijn.   En dat is de stad besturen ten goede van alle Diksmuidelingen.
Maar SP.a-open wil de juridische strijd niet opgeven, zo vernemen we van raadslid Bieke Moerman.  Voor haar kan het niet dat een woordbreuk in de politiek met dit vonnis wordt goedgekeurd.  Ze wil dan ook binnen de voorziene termijn van acht dagen beroep aantekenen bij de Raad van State met SP.a-open.  Dat beroep zou dan door de Raad van State behandeld worden binnen de 60 dagen.  En ook al worden de klagers over de hele lijn in het ongelijk gesteld door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, toch hoeft dit voor haar niet te betekenen dat ook de Raad van State deze visie zal volgen.  Deze start immers met een wit blad en bouwt niet verder op het reeds uitgesproken arrest.  Nog volgens Bieke Moerman werden in eerdere gelijkaardige geschillen in de gemeenten Boechout en Zaventem afwijzende beslissingen van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hervormd en anders beoordeeld door de Raad van State.
Groen-raadslid Gert Maertens staat alvast niet te springen om mee te gaan in de beroepsprocedure.  Is dit zijn persoonlijk standpunt, uiteindelijk zal het een beslissing zijn van de kerngroep van Groen die hierover volgende week maandag samen komt.  Maar voor Gert Mertens heeft het recht gesproken en moet dit gerespecteerd worden ook al is volgens hem … recht krom.
Of ook N-VA als grootste oppositieleider ook SP.a-open als trekker in dit dossier verder zal volgen, daarover kregen we nog geen reactie binnen. In andere media liet voorzitter Koen Coupillie alvast optekenen niet van plan te zijn de strijd te staken.  Maar eerst wenst hij het vonnis ten gronde te lezen vooraleer een beslissing te nemen.
Intussen loopt voor de Raad van State ook nog steeds de procedure tegen de aanstelling van Lies Laridon als burgemeester .  De uitspraak daarvan wordt komende zomer verwacht. (DLD)