Vorige week werd de voormalige kerk van de H. Kruisverheffing van Lampernisse ontruimd.  Dit gebouw werd op 1 januari van dit jaar onttrokken aan de eredienst en nu werd hij ook ontruimd.  Niet alleen het meubilair werd door parochiale vrijwilligers weggehaald, ook de zogenaamde kerkschatten kregen een nieuwe bestemming.  Na de volledige ontruiming kan volgens Diksmuids deken Wilfried Jonckheere de sleutel van het kerkgebouw overhandigd worden aan het stadsbestuur waarmee meteen ook de bevoegdheid van de kerkfabriek over dit gebouw een einde neemt.  Het is nu wachten op de herbestemming.  Diksmuide heeft plannen voor een urnenkerk in combinatie met een dorpshuis.  Maar uit een eerste aanbesteding bleek de factuur voor deze plannen te hoog.  Het bestek voor de herinrichting wordt nu volgens schepen van kerkfabrieken Martin Obin herbekeken in overleg met de architect.  Hij verwacht dat er begin volgend jaar een nieuwe aanbesteding kan uitgeschreven worden.

Lampernisse had een welstellende kerk, zo vernemen we van gids Herman Demoen.   En dat bleek ook uit het mooi zilverwerk dat in de kerk aanwezig was.  Deze zilveren gebruiksvoorwerpen voor de eredienst waren opgeborgen in een speciale kerkkoffer die was ingebouwd in de kerk.  Daarin zaten ook zilveren stukken van de plaatselijke schuttersgilden uit de 17de of 18de eeuw. Waar op vandaag, bij een ontbinding van een vereniging, voorwerpen worden overgedragen aan een archief, was het enkele eeuwen terug gebruikelijk dat deze voorwerpen werden gegeven aan de plaatselijke kerkelijke overheid.
Al deze stukken zijn nu vertrokken uit Lampernisse.  Normaliter zouden deze een nieuwe bestemming krijgen in de kerk van Oostkerke, met wie de kerk van Lampernisse werd gefuseerd.  Maar omdat men daar geen veilige plaats heeft, werden deze stukken ondergebracht in de decanale Sint-Niklaaskerk in Diksmuide waar er een beveiligde ruimte is.  Verder worden ook andere stukken waarvoor men geen plaats vindt in de kerk van Oostkerke, verhuisd naar andere kerken in Groot-Diksmuide.  Zo werden alvast de stoelen geplaatst in de kerk van Oudekapelle.  Daar waren de stoelen versleten.  Volgens deken Wilfried Jonckheere werd bij de ontruiming een nauwkeurige inventaris opgemaakt waarbij wordt bijgehouden waar alle waardevolle stukken geborgen zijn.
Resten er nog de grote waardevolle schilderijen die nog steeds in de kerk van Lampernisse hangen.  Het is nog niet duidelijk waar deze kunnen gehangen worden.  De kerk van Diksmuide is niet onmiddellijk een optie gezien de grootte van de schilderijen enerzijds en anderzijds het ontbreken van passende muren in de Sint-Niklaaskerk die groot genoeg zijn om deze doeken op te hangen.  (DLD)