Het standbeeld van Generaal Baron Jacques zorgt voor verdeeldheid in Diksmuide.  Niet alleen de meerderheidspartijen zitten niet op dezelfde lijn, dezelfde verdeeldheid zet zich ook door bij de oppositie waar het gaat of dit standbeeld al dan niet beschermd moet worden.  Want dat is de vraag die kwam van Vlaams minister Van Mechelen.  Maar het antwoord van het Diksmuids stadsbestuur was niet eensluidend want binnen het schepencollege waren de meningen verdeeld zodat de partij met de numerieke meerderheid haar wil kon doordrukken. 

Burgemeester Laridon stelt dat CD&V een gunstig advies wou voor het standbeeld omwille van de historische band van de generaal met Diksmuide.  Toch mag een eventuele bescherming voor haar niet betekenen dat hiermee een hypotheek wordt gelegd op een eventuele herplaatsing in het kader van de heraanleg van de Grote Markt.  Laridon onderstreept wel dat een stadsbestuur enkel een advies geeft maar dat het uiteindelijk de minister is die beslist. 

Schepen Vanlerberghe stelt dat het schepencollege er enerzijds unaniem over eens was dat er zich geen bescherming kon opdringen omwille van de artistieke waarden.  Hiervoor had het college het advies van een kunsthistoricus ingewonnen.  Maar Vanlerberghe bevestigt dat er anderzijds alsnog, zij het meerderheid (CD&V?) tegen minderheid (sp.a-open?), een positief advies is verleend op basis van de historische band met Diksmuide.  Hierbij verduidelijkt de schepen dat sp.a-open tegen iedere bescherming is.  Niet alleen zal een bescherming zorgen voor moeilijkheden als men later het beeld alsnog wil verplaatsen, ook ideologisch is men bij sp.a-open tegen elke bescherming.  Voor socialisten zijn soldaten nu eenmaal belangrijker dan generaals, zeker als die dan ook nog eens misdaden tegen de mensheid op hun Congo-kerfstok hebben.   Hij onderstreept wel dat het standbeeld niet moet verdwijnen uit Diksmuide want de rol van de generaal bij de verdediging van de stad kan niet uitgewist worden.  Maar een herlocatie in bijvoorbeeld het stadspark moet kunnen. 

Eenzelfde verdeeldheid is er bij de oppositie.  Bij Idee-2006 maakt men er niet veel woorden aan vuil.  Marc Deprez ontkent niet dat de generaal geen onbesproken figuur is, al zegt hij meteen ook dat dit evenveel keer wordt tegengesproken.  Idee-2006 meent dat eens alles voldoende gescreend is, men uiteindelijk toch kan overgaan tot bescherming.  Maar zoals gesteld zit ook de oppostitie niet op dezelfde lijn.  Zo stelt Colaert namens de Hela-fractie dat het standbeeld sowieso in de weg staat bij een eventuele heraanleg van de Grote Markt.  Maar die plannen voor een heraanleg worden altijd terug weggestopt, bang als men is voor de reacties van ondermeer de vaderlandslievende verenigingen die als drukkingsgroep zwaar op de politiek weegt.  Hij vreest dan ook dat een bescherming zal zorgen voor een hypotheek op een mogelijke verplaatsing, die toch zou moeten kunnen gebeuren in alle rust en in sereen overleg.  Ook Vlaams Belang ziet, zelfs op louter artistieke gegevens, een bescherming niet zitten.  Woordvoerder Bultinck heeft dan weer problemen met de twijfelachtige rol van de franstalige generaals tijdens de eerste wereldoorlog tegenover de Nederlandstalige soldaten.  Ook Bultinck verwijst nog eens naar het Congo-verleden van de generaal om een eventuele bescherming af te wijzen. 

Hiermee heeft Diksmuide zijn verdeeld woord gezegd over de bescherming van de generaal, vraag is wat de betrokken minister zal doen met die verdeeldheid bij zijn besluitvorming.  Al is het ook de vraag of het besluit van de minister ook definitief zal zijn want dezelfde minister keurde toch ook reeds de Diksmuidse omleidingsweg eerst af om ze daarna goed te keuren…