Begin april verhuist woonmaatschappij IJzer en Zee haar Diksmuids kantoor van de Graanstraat naar de Vismarkt.  Daar heeft ze inmiddels het voormalig klooster van de Zwartzusters verbouwd tot 6 nieuwe sociale koopappartementen die ze heeft ondergebracht in de residentie Vismarkt die dit najaar in gebruik zou worden genomen.  Daarbij werd de vroegere gevel van het kloostergebouw behouden.  De vroegere kraamkliniek in de Kwadestraat werd dan weer verbouwd tot residentie Zwartzusters.  Senioren hebben er inmiddels kunnen intrekken in 13 huurappartemeten.  Tenslotte werd de vroegere kapel van de Zwartzusters verbouwd met een kantoor op het gelijkvloers en een vergaderruimte in de nok van de kapel. Maar ook hier moest de buitenzijde van de kapel behouden blijven. Daar gaat IJzer en Zee straks zelf zijn intrek nemen.  Wie info zoekt over het woningaanbod van IJzer en Zee kan er vanaf april terecht op donderdag van 17 uur tot 19 uur en op vrijdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur.  Dat betekent meteen ook dat het vroegere kantoorgebouw in de Graanstraat leeg komt te staan.  Dat wordt momenteel te koop gesteld.

Meteen is dit het derde kantoor van IJzer en Zee in Diksmuide.  Haar voorganger, de toenmalige Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Veurne-Diksmuide, was van 1981 tot 1991 gehuisvest op de hoek van de Van Pouckestraat en de Sint-Niklaasstraat.  Intussen maakte dit kantoor, samen met de woning op de hoek van de Van Pouckestraat en de Grote Markt plaats voor restaurant Nikolaas.
Bij het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd de aanzet gegeven voor de nieuwe woonwijk bij de Rijkswachtstraat.  De eerste 15 woningen in de Tarwestraat werden er bewoond vanaf 1991 en in de ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, de Graanstraat, kwam er ook het nieuw kantoorgebouw van de woonmaatschappij.  Daar nam ze haar intrek op 1 januari 1992.  Het is nu de deur van dit kantoor die de woonmaatschappij begin april definitief achter zich dicht zal trekken.  De functie van dit kantoor werd evenwel al vanaf 2007 afgebouwd toen ingevolge een fusie tussen woonmaatschappijen Diksmuides Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij opging in IJzer en Zee.  En het hoofdkantoor daarvan werd in Veurne gelokaliseerd.  Toch blijft er in Diksmuide nog steeds een antenne van IJzer en Zee, en vanaf april is dit aan de Vismarkt.
Het kantoor aan de Graanstraat wordt nu te koop gesteld.  Het is gebouwd op een perceel grond van 577 m² en biedt onderdak aan ondermeer 2 burelen en een keuken met inkom op het gelijkvloers en op de bovenverdieping eveneens twee kantoorruimtes een bergruimte en een archiefruimte.  Het is dan ook vandaag vergund als kantoorgebouw.   Het gebouw is voor kandidaat-kopers iedere vrijdagvoormiddag te bezoeken tussen 10 uur en 12 uur.  Er loopt momenteel een digitale bieding via www.biddit.be.  Deze loopt nog tot 22 maart.  Meer info over de werking van deze digitale bieding is eveneens terug te vinden op www.biddit.be.
Voor meer info over de werking van woonmaatschappij IJzer en Zee en de contactmogelijkheden : klik hier. (DLD)