drie mussenDe Drie Mussen, zo heet het natuurherstelproject in het poldergebied van de Handzamevallei dat gestoeld is op een samenwerkingsverband en een win-win-situatie voor natuur en landbouw.  Het blijkt een formule te zijn die aanslaat bij zowel de milieujongens als bij de landbouwers.  En dit gaat niet onopgemerkt voorbij want een groep uit voornamelijk West-Vlamingen wil het 3 Mussen-project transformeren tot een globaal polderproject voor de kustpolders;  Of hoe Drie Mussen een zwerm mussen worden …

Poldergebieden behoren tot de waardevolste en best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen.  Toch krijgen deze poldergebieden niet altijd de (beleids)aandacht die ze verdient, zo stelt Diksmuideling Peter Bossu die mee aan de wieg stond van het 3 Mussen-project van de Handzamevallei.  Voor hem is de diversiteit in soorten er uiteraard anders dan in zeg maar een oerwoud maar verhoudingsgewijs is het aantal soorten er even groot.  Die biodiversiteit is er immers te vinden in het water van de vele laantjes, grachten, vaarten en poelen, maar ook in de groene lage “wouden” van gras- en hooilanden en in de zones er tussen.  Samen vormen ze het laaglandwoud van de lage landen zeg maar een oerwoud op kniehoogte, zo omschrijft Peter Bossu het ietwat lyrisch.

En uit dat Diksmuids 3 Mussen-project groeit nu blijkbaar een West-Vlaams front voor de kustpolders.  Er worden immers onvoldoende duurzame beleidsmaatregelen genomen voor deze polders.  Men wil daar verandering in brengen door zich te organiseren in een front.  Met het polderproject de “3 Mussen” wil men initiatieven nemen om dit draagvlak te vergroten en dit zowel naar het brede publiek als naar de beleidsmensen op lokaal, provinciaal en Vlaamse niveau.  Men wil iedereen laten inzien dat polders meer zijn dan groene vlaktes met veel water en veel vee.  De Polderwerkgroep “De 3 Mussen”, die bestaat uit mensen die zich al bewezen hebben binnen de Vlaamse milieubeweging en in het wetenschappelijk onderzoek in en rond de polders, heeft niet alleen de ervaring maar ook de drang om op te komen voor de waardevolle polders.  Volgens Peter Bossu mogen de komende maanden vanuit deze groep nieuwe initiatieven verwacht worden.

Contactmail : poldergroep.3mussen@telenet.be (DLD)