Vorige week was er commotie rond een kapvergunning die Diksmuide had afgeleverd om 32 populieren te rooien bij het Sport Vlaanderen-centrum De Rhille te Woumen, in de schaduw van het Blankaartreservaat.  Maar donderdag is er in alle stilte overleg geweest tussen de verantwoordelijken van De Rhille die eigenaar is van de betrokken populieren en Natuurpunt die het beheer heeft van het even verder gelegen Blankaartreservaat.  Volgens Blankaartconservator Guido Vandenbroucke waren beide partijen akkoord om de populieren te rooien, zoals de kapvergunning dit heeft voorzien.  Wel onderzoekt het Sport Vlaanderen-centrum het voorstel van Natuurpunt om heggen en struiken te planten op de plaats van de gerooide bomen.  Een onderhoudssnoei, als voorgesteld door de Diksmuidse partij Groen, is volgens Natuurpunt hier weinig zinvol gezien de leeftijd van deze bomen.

Groen-gemeenteraadslid Gert Maertens vond het vorige week niet kunnen dat Diksmuide een negatief advies van de milieuraad voor het kappen van 32 populieren had genegeerd.  Het Diksmuids schepencollege stemde unaniem in met de gevraagde kapvergunning voor deze bomen omdat de veiligheid van mens en dier in de omgeving van deze dreef aan de Blankaart in gevaar werd gebracht.  Raadslid Gert Maertens kondigde aan leefmilieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) hierover interpelleren tijdens de gemeenteraad van volgende week.
Maar Blankaartconservator Guido Vandenbroucke kan zich ook vinden in het rooien van deze bomen.  Al begrijpt hij ook de emotionele reacties, lange rijen populieren hebben immers ook hun landschapswaarde.  Maar het nabijgelegen Blankaartreservaat die andere natuurwaarden koestert, is ook niet zo gelukkig met populieren als buren.  De bewoners van deze bomen, met name eksters en soortgenoten, zijn nu eenmaal niet de beste vrienden van de bewoners van het Blankaartreservaat.  Het gebied is immers een belangrijke pleisterplaats voor trekkende watervogels en allerhande soorten overwinterende eenden en ganzen. In het bijzonder smient en kolgans komen er ’s winters in heel grote aantallen voor. Veel voorkomende vogels zijn verder de aalscholver, de bruine kiekendief en de blauwe reiger.  En daar passen de eksters en hun vrienden niet bij.  Overigens heeft Natuurpunt de voorbije jaren ook zelf al tientallen populieren gerooid.
Bij Natuurpunt kijkt men dan ook vanuit een andere invalshoek naar het rooien van deze populieren waardoor ze niet op dezelfde golflengte zit als Groen.  Daarnaast had het Diksmuids stadsbestuur ook nog een bijkomende reden om deze populieren te rooien, ze zorgden met hun hoge wortels voor schade aan de weg, wat werd weggewuifd door Groen.  Toch werden zowel langs de Oostendestraat als langs de Wijnendalebaan de voorbije jaren ook al honderden populieren gerooid door wegbeheerder AWV.  Daar werd vastgesteld dat hun wortels ondermeer de fietspaden schade berokkenden.  En eenzelfde fenomeen stelt men ook vast in de dorpskern van Stuivekenskerke en langs de weg tussen Esen en Vladslo (foto) die ernstig vervormd wordt.  Of ook daar Diksmuide wil ingrijpen, dat zal misschien maandagavond blijken tijdens de interpellatie van Groen. (DLD)