Vanavond, maandag 11 maart, wordt er in CC Kruispunt een film vertoond waarin Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de aanwezigen meenemen op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden waarbij men op zoek gaat naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van de leefomgeving in Vlaanderen.  En hoe men dit kan inpassen in het plaatje van Diksmuide, dat kon men vorige week reeds lezen op www.eDiksmuide.be bij de voorstelling van het rapport van Bouwmeester Scan. Maandagavond kunnen er alvast publieke vragen gesteld worden rond de algemene visie van een duurzame Westhoek in het algemeen en deze van Diksmuide in het bijzonder waarbij ondermeer de Tuinwijkverkaveling en de ontwikkeling van de kleinhandelszone in de Esenweg (afbeelding) in vraag worden gesteld..

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn iedereen evenzeer bekend, zo wordt gesteld in de film. Door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser. Men rijdt zich vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding.  Geeft de film een algemene visie, na de voorstelling gaat men dieper in op de Westhoek.  Een panel zal de visie van de Vlaamse Bouwmeester toepassen op het landschap in de Westhoek. Hoe kan men in de Westhoek duurzame, vernieuwende projecten ontwikkelen? Hoe kan er in de stad opnieuw plaats worden gemaakt voor groene ruimte? Hoe kan men de relatie met water optimaliseren en is de Westhoek daar klaar voor?
Een panel zal de kansen en de moeilijkheden voor de Westhoek bespreken.  En de scan die gemaakt werd voor Diksmuide kan daarin een leidraad zijn.  Het gesprek na de film wordt gemodereerd door Tine Van Herck die deel uitmaakt van studiebureau Bouwmeesterscan die het eindrapport voor Diksmuide heeft opgemaakt.  Verder zijn de panelleden Matthieu Pacco (ION, projectontwikkeling die ondermeer de door Bouwmeester Scan gecontesteerde kleinhandelszone in de Esenweg wenst te ontwikkelen), Georges Allaert (Professor Emeritus ruimtelijke planning UGent), Pieter Foré (Forest, landschapsarchitectuur en -planning), Guido Vandenbroucke (Natuurpunt, conservator De Blankaart), Hans Mommerency (Provinciaal secretaris Boerenbond) en Ward Deneckere (Adviseur Buro O2, burgerparticipatie).

Wie vragen heeft voor het panel, die kan deze het best vooraf doorgeven via volgend mailadres ruimtelijke.ordening@diksmuide.be

Deze voorstelling, die organiseerd wordt door VormingPlus in samenwerking met de stedelijke milieuraad en de Gecoro, kan gratis bijgewoond worden om 19.30 uur in CC Kruispunt. (DLD)