Morgen 21 maart, bij de start van de lente, krijgen alle fietsers in Vlaanderen een applaus.  Sinds enkele jaren gebeurt dat ook in Diksmuide.  Dit jaar zullen de leden van de plaatselijke Fietsersbond, de initiatiefnemer van het jaarlijks fietsapplaus, aan het kruispunt van de Woumenweg met de Cardijnlaan staan om de passerende fietsers letterlijk van een applaus te voorzien.  En die fietsers verdienen dat volgens voorzitter Erik Eloy.  De fiets nemen vraagt immers niet alleen letterlijk een inspanning, het is ook niet altijd evident te midden van het drukke gemotoriseerde verkeer.  En dat men dit jaar het kruispunt aan de Cardijnlaan heeft uitgekozen voor deze actie heeft ook zijn reden.

Allereerst hoopt de Fietsersbond op deze plaats, wegens de nabijheid van het VTI, ook een groot deel van de schoolgaande jeugd te bereiken.  Zowel zij die de fiets nemen, om hen aan te sporen dit te blijven doen, maar ook anderen die door het applaus gemotiveerd kunnen worden om vaker te fietsen. En naast de scholieren, hoopt men ook veel fietsend woon-werkverkeer die zich richting industriezone begeeft een applaus te kunnen geven. Ook zij verdienen immers evenveel respect en waardering, zo klinkt het nog bij de fietsersbond.
Maar het kruispunt Cardijnlaan kan volgens de Fietsersbond ook fietsvriendelijker door alvast twee eenvoudige ingrepen die kunnen zorgen voor een verhoogde veiligheid aan deze schoolomgeving.  Allereerst worden op vandaag de fietsers, komende uit het centrum die rechtsaf de Cardijnlaan willen inslaan onnodig geconfronteerd met verkeerslichten. Dit kan nochtans eenvoudig vermeden worden door het fietspad net voor de lichten af te buigen richting voetpad om ze vervolgens op de Cardijnlaan zelf weer naar het gewone fietspad te leiden. Om conflicten met voetgangers te vermijden moet dit wel zeer goed aangeduid worden. Maar op die manier hoeven fietsers niet langer te wachten voor het rood licht.  Een inname van wat VTI-grond op het perceel waar hun hoekhuis staat, moet deze aanleg kunnen vergemakkelijken.  Het zou alvast de verkeersveiligheid van hun eigen fietsende leerlingen ten goede komen.
Verder wil men ook reeds de al voorziene knip in de Cardijnlaan, voorbij de schoolgebouwen, maken zodat het verkeer in deze schoolomgeving sterk zou dalen .  Want dan wordt de Nijverheidsstraat de voornaamste toegangsweg naar de industriezone Heernisse.  Deze knip was reeds voorzien bij de aanleg van de kwartring maar wordt nu ook uitgesteld door het uitstel van de ringwerken.  Maar de Fietsersbond wil in het belang van de verkeersveiligheid niet langer wachten met deze knip.  Intussen kan men ook reeds, komende uit Cardijnlaan, de fietsers direct laten doorrijden, door een pad te voorzien waar vroeger het frituurgebouwtje stond.

Intussen heeft de Diksmuidse fietsersbond ook een memorandum geschreven voor het nieuw Diksmuids beleid.  Ze heeft nog meer voorstellen op vlak van mobiliteit waarbij ze focust op de trage mobiliteit, zeg maar de wandelaar en fietser.  Het memorandum met deze voorstellen werd vorig jaar overhandigd aan het stadsbestuur.  Voorzitter Eloy twijfelt er alvast niet aan dat het nieuw bestuur het memorandum van de Diksmuidse fietsersbond zal meenemen in haar te voeren beleid. (DLD)