Dinsdagavond werden afvaardigingen van 18 West-Vlaamse verenigingen ontvangen op het Provinciaal Hof te Brugge.  Daar kregen zij uit handen van de provinciegouverneur Carl Decaluwé het ereplakket ‘Koninklijke Maatschappij’. Deze titel is voorbehouden voor verenigingen die minimum 50 jaar oud staan.  En bij die verenigingen was dinsdagavond ook het Esens Sint-Pieterskoor van voorzitster Francine Vanleenhove dat in 1966 werd opgericht.  En dat koor heet dus voortaan : Het Koninklijk Sint-Pieterskoor uit Esen.  Het ereplakket werd ontvangen door voorzitster Francine Vanleenhove, ondervoorzitter Daniël Debeuckelaere en penningmeester Johan Vermander die het aanvraagdossier maakte waardoor de koning op 25 februari laatstleden besliste dat het Esens koor de titel van Koninklijk mag voeren.

Het was Woumenaar Hubert Devos die aan de wieg stond van het Esens koor.  Als pas afgestudeerd organist werd hij in 1958 partime koster-organist in Esen.  Daar kreeg hij van Maurice Debruyne, die lid was van de Esense kerkfabriek de opdracht ook een koor op te richten.  En dat kwam er in 1966 en kreeg meteen de naam van de plaatselijke Sint-Pietreskerk, het Sint-Pieterskoor was geboren.  Het koor verzorgde toen begrafenissen, huwelijken en jubilea.  Sporadisch werd ook samengewerkt met de plaatselijke harmonie De Eendracht.
In 1997 gaf Hubert Devos, die niet alleen dirigent was, maar ook begeleider op het orgel en organisator, de fakkel door.  Hij wou de jeugd een kans geven en Christophe Vercruysse, ook uit Esen, zou hem opvolgen. Met deze nieuwe dirigent werd er ook naar kwaliteit gestreefd wat resulteerde in de deelname aan ondermeer koortornooien.  Ook een plaatselijk concert stond intussen op de kalender van het Sint-Pieterskoor.
Maar ook Christophe Vercruysse moest door een te drukke professionele agenda het dirigeerstokje doorgeven in 2008 aan Wouter Crombez waarmee men al gezamenlijke optredens met andere koren gaf.  In de zomer van 2015 mocht men ook een radio-eucharistieviering te Ieper opluisteren.  En tenslotte zongen nog enkele leden van het Sint-Pieterskoor mee met het Diksmuids Sint-Niklaaskoor tijdens de TV-mis op 1 november 2018.
Intussen wijzigde ook de begeleiding van het koor.  Begeleidde tijdens de eerste jaren dirigent Hubert Devos zelf vanop zijn orgel, tot 2014 was er ook Ann Stubbe die begeleidde op piano en op vandaag heeft Joke Bekaert deze taak op zich genomen.

Intussen telt het koor zowat 27 leden en zij brengen uitvoeringen a capella of in begeleiding van piano.  Ze heeft op vandaag een veelzijdig repertorium van hedendaagse componisten en arrangeurs maar ook van grote meesters.  Het Sint-Pieterskoor zingt zowel profane als niet-profane liederen.  Daarmee bewijst het Sint-Pieterskoor aan haar toehoorders dat muziek niet alleen de zeden verzacht maar dat de stem ook de spiegel is van het hart.
Kende de muzikale invulling van het koor een hele evolutie, ook organisatorisch wijzigde heel wat ten goede.  Moest in de beginjaren Hubert Devos alles voor zijn rekening nemen, in 1997 werd Francine Vanleenhove voorzitster.  Zij bouwde een bestuur uit rond zich die al met veel passie instaat voor de organisatie van het koor wat op zijn beurt toelaat aan de koorleden zich toe te leggen op het muzikale. Daarnaast staan zij ook in voor de opvang van nieuwe koorleden.  Kandidaten mogen altijd een seintje geven aan voorzitster Francine Vanleenhove (0473/264.784)

Op zondag 8 december wordt om 10.45 uur voor de koninklijke titel een dankmis verzorgd in de Sint-Pieterskerk van Esen. (DLD)