In het Diksmuids woonzorgcentrum Yserheem is begin deze week een besmettelijke epidemie uitgebroken, dat raakte pas vandaag bekend.  Vooral de tweede verdieping zou aangetast zijn.  Een 30-tal bewoners, zowat een derde van de totale 104 inwoners tellende Yserheem-bevolking, heeft er last van diarree en moet overgeven, zo vernemen we van Jan Van Acker, schepen voor volksgezondheid.  Hij is tevens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst waaronder het beheer van het Yserheem valt sinds het opdoeken van het OCMW.   Ook een aantal personeelsleden zou al getroffen zijn door de epidemie.  Evenwel zou de epidemie momenteel al over zijn hoogtepunt heen zijn.  Vermoedelijk gaat het hier om het Norovirus, gezien de aard van de infectie en de besmettelijkheid.  Het Norovirus dook overigens de voorbije weken ook al op in een aantal andere West-vlaamse rusthuizen.  Maar zekerheid dat het effectief om het Norovirus gaat, dat moet verder onderzoek nog bevestigen.  De behandeling is zoals van elke virale aandoening vooral symptomatisch, er bestaan hiertegen geen geneesmiddelen, zo geeft Jan Van Acker, die zelf huisarts is, nog mee.  Het virus is wel niet levensbedreigend maar kan bij mensen met een verzwakte weerstand tot ernstige ziektes leiden.  Er is tenslotte geen gevaar dat het virus zich verder buiten Yserheem zou verspreiden.  Ook vanuit WZC OpenLink in Woumen is er nog geen melding dat ook daar het virus zou opgedoken zijn.

In samenspraak met de directie en Dr. Staessens, CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) binnen Yserheem, heeft men inmiddels de nodige maatregelen genomen om de epidemie in te perken.  Met deze maatregelen wil men het virus isoleren en verder alles desinfecteren binnen Yserheem.  In de praktijk betekent dit dat men het heen en weer geloop tussen de kamers zoveel als mogelijk vermijdt, men draagt binnen Yserheem beschermende monddoekjes en de cafetaria blijft gesloten tot eind deze week.  Tenslotte staan overal flesjes met ontsmettende handcrème en er wordt aangeraden zoveel mogelijk de handen te wassen.  Ook aan de bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met deze maatregelen.

16.45 u: Focus-WTV meldt de labo-bevestiging dat het inderdaad om een uitbraak van het Norovirus gaat.

17.20 u: Schepen Jan Van Acker bevestigt het bericht van Focus-WTV. (DLD)